Kaivosteollisuus

Talvivaaran konkurssipesään ei rahaa enää syydetä?

Toimintaa jatkaa uusi valtion hallinnoima yritys - Terrafame?

Tarkoitus hallinnoida siihen asti kunnes Talvivaaran osakeyhtiö on laitettu konkkaan ja Terraframe myyty tai osia siitä myyty toiminnan jatkamiseksi?

Onhan nyt ilmennyt että kaivosalue tuottaa tappiota noin 1 milj€ joka vuorokausi. Liitteen kuvista ilmenee että ostajaa ei tähän hätään löytynytkään. Samat ongelmat taas käsillä, riskit ovat vain kasvaneet. Johtajat vaihtuneet, mutta saman suuntainen kommentointi jatkuu, ja järjettömiä jatkohankkeita taas suunnitellaan...


Mites Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen ja uraanin kävikään...

Osakkeenomistajilta ei kysytty mitään, heitettiin omistukset pihalle... Osakkeenomistajat olisivat voineet olla kiinnostuneita tarjoamaan tuon 40 000 000 € ? Nytkään ei osakkeenomistajille tullut mitään infoa missä mennään?

Itse emoyhtiö Talvivaara Oy jatkaa toimintaa uusien kumppaneiden kanssa.

Nyt ne kovettuneet ja epäonnistuneet kasat on tarkoitus siirtää alta pois, uusi omistaja ja uudet kasat tulossa, sama meno jatkuu...http://www.taloussanomat.fi/…/talvivaara-sotka…/20151791/170

16.5.2015

Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee aloittavansa muiden
metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton nykyisten
kaivostoimintojen yhteydessä. Uusi uraanin talteenottolaitos
rakennetaan kiinteäksi osaksi nykyistä metallien saostusprosessia
Talvivaarassa.

pdf.jpg

Klikkaa PDF-kuvaketta. 
Jos tiedosto ei aukea, voit ladata tarvittavan ohjelman täältä.


”Kipsisakka-allas oli rakennettu asiantuntijoiden ohjeiden mukaan, mutta sen pohjalle oli asetettu pumppu, joka rikkoi sinänsä (2mm) vahvan kalvon. Se aiheutti tämän vesiongelman”, Pekka Perä kertoi.

 1. Talvivaara - Kansallinen projekti 1, 2, 3, 4, 5, 
 2. Lokapojat vrt. Talvivaara 1, 2, 3, 4, (Oliko päästö tahallinen altaiden täyttyessä???)
 3. Historia 12345, 6, 7, 8, 9, 10 
 4. ELY 1, 2, 3, 4, 
 5. TUKES 12, 3, 
 6. Ministerimme 1, 2, 3, 
 7. Vastustavat ministerit 1, 2, 3,
 8. Hallitus 1, 2, 3, 
 9. Sotkamolaiset 1, 2, 3,  (Emme toimita verotietojamme...)
 10. Pekka "sopankeittäjä" Perä 123,  
 11. Harri "kauha poikki" Natunen 1, 2, 3,
 12. Omistus 1, 2, 3, 
 13. Kassakriisi 1, 2, 3, 
 14. Matti Vanhanen 1, 2, 3, 
 15. Lehdistö 1, 2, 3, 
 16. "Lehdistö" 1, 2, 3, 
 17. Mielenosoitus 12, 3
 18. 2013 Tilanne 1, 2, 3, 4, 5, 
 19. Jatkossa Talvivaaran kaivosaluetta ollaan tuplaamassa. Malmia alueelta on tarkoitus louhia kymmeniä vuosia... 1, 2, 3, 
 20. Ranualle on tarkoitus rakentaa vastaava kaivos? 1, 2, 3, 
 21. Suomessa saa sotkea nyt niin kuin haluttaa? Pesuvedet parvekkeelta ulos? 1, 2, 3, 
 22. Ympäristösertifikaatti 1, 2, 3, 
 23. Talvivaara vuotaa 1, 2, 3, 
 24. Talvivaara suotaa 1, 2, 3, 
 25. Onko syntyvät jätevedet tarkoitus "puhdistaa" ja palauttaa luontoon?  1, 2, 3,
 26. Vuotava hätäallas 1, 2, 3,
 27. Jätehiekkakasat 1, 2, 3, 
 28. Kansanliike 1, 2, 3, 4, 
 29. Mielipiteitä ja kysymyksiä... 12, 3, 
 30. Jatkuva vuotoa - eiku "S U O T O A " 1, 2, 3, 4, 
 31. Sakkaveden ominaispaino melkein 1,8 verrattuna veteen.  1, 2, 3,
 32. Pinta- ja pohjavesien pilaantuminen 1, 2, 3,

 1. Arvioita päästömääristä 1, 2, 3, 
 2. Pullovesikauppa 1, 2, 3, 
 3. Vaikuta asioihin 1, 2, 3, 
 4. Puolustelua ? 1, 2, 3, 
 5. Mallimaa 1, 2, 3, 
 6. Valvonta ennen ja jälkeen 1, 2, 3, 4, 
 7. Tilanne Tammikuu 2013 > likaantuneita maita ostettu kaivoksen käyttöön > puut kaadettu > maat kuorittu > puhdistetaanko tämä alue vai otetaanko se kaivoskäyttöön kaivoksen laajentuessa...?
 8. Onko Talvivaara tosiaankin tauolla??? ja kesällä hommat jatkuu? Taitaa olla jo täysi louhinta päällä...
 9. Sakkavedet painuvat suoraan pohjavesiin ollessaan n. kaksi kertaa vettä raskaampaa. Kaivojen pitoisuudet lähtevät nousuun laajalla-alueella. 12, 3, 4, 
 10. Lomautuksia 1, 2, 3, 4, 
 11. Kannanottoja ja kommentteja avautuvan uutisen lopusta 12, 3, 4, 
 12. Hätäaltaiden jätevedet lasketaan "puhdistettuina" takaisin luontoon... ennen kevättulvia? 123, 4, 
 13. Vuoden 2013 tulos 1, 2, 3, 4,
 14. Kaivoksen laajennus - "suunnitelma B" 1, 2, 3, 4, 
 15. Merkintäetuoikeusanti 2013 12, 3, 4, 
 16. Kainuun Sanomat 1, 2, 3, 4, 
 17. Talvivaaran kaivos käytössä vuoteen 2030? 1, 2, 3, 4,
 18. 200 km pitkä malmisuoni 1, 2, 3, 4, 
 19. Kolmisopen malmio 1, 2, 3, 4, 
 20. Osakkeen kehitys ja nikkelin hintamuutokset 12, 3, 4, 
 21. TV- esiintyminen 12, 3, 4, 
 22. Alkuperäisten jätevedenpuhdistamon riittämättömyys 1, 2, 3, 4, 
 23. "Ison vuodon" jälkeen rakennetut uudet jätevesipuhdistamot ovat olleet jo käytössä ja vahinkovedet voidaan laskea turvallisesti luontoon vko 9 alkaen? 1, 2, 3, 4, 
 24. Rikosilmoituksen teko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
 25. Jätevesiongelmat uusiutuvat taas vuoden 2013 syksyllä? 1, 2, 3, 4, 
 26. Ympäristönsuojelulain 64§:n mukainen päätös lyhytaikaisia poikkeamisia koskevissa asioissa 1, 2, 3, 4, 5,  (Uusi hapetin Barium koekäyttöön = rotanmyrkky)
 27. Myrkyt kohti Oulun vesistöjä sekä Saimaaseen... 1, 2, 3, 4,       (Mistähän Suomi tekee juomavetensä vuonna 2023?)
 28. Näillä asiat korjautuu jatkossa 1, 2, 3, 4, 5, 
 29. Uuttaminen 1, 2, 3, 4, 5, 
 30. Uusien kaivosten luvattu maa 1, 2, 3, 4,
 31. Syyksi löydetty hallintouudistus 1, 2, 3, 4, 5, 
 32. Mutta juuri samaan aikaan ollaan tekemässä "laillisia" lisäpäästöjä 1, 2, 3, 4, 5,
 33. Aiempien päästöjen vaikutukset tulevat hiljalleen näkyviin 1, 2, 3, 4, 
 34. Prosessikemikaalien kuljetukset rauta- ja maanteitse 123, 456, 7, 8, 
 35. Vuosi kulunut tästäkin uutisesta ja mihin suuntaan on edetty? 1, 2, 3, 4, 5, 
 36. Mielenosoitus 2013-3 1, 2, 3, 4, 
 37. Savupommi 1, 2, 3, 4, 
 38. Uutisia 1, 2, 3, 4, 5, 
 39. VR rahtaa prosessikemikaaleja junalasteittain talvivaaran kasoihin levitettäväksi 1, 2, 3, 4, 5, 
 40. Mistä kemikaalit tulevat, missä ne valmistetaan 1, 2, 3, 4, 
 41. Suomen kemianteollisuus nousussa 1, 2, 3, 4,  
 42. Kemikaalit reagoivat maa-ainesten kanssa ja valuvat sitten vesiin 1, 2, 3, 4, 
 43. Talvivaarasta puuttuu tulppa 1, 
 44. Talvivaaran ympäristövaaralliset uraanivedet ym. leviävät pohjavesiin ja vesistöihin 1, 2, 3, 4,
 45. Talvivaaran vedenpuhdistuslaitos = HUONO VITSI? 1, 2, 3, 4, 
 46. Vai oletko nähnyt vedenpuhdistamosta uutiskuvaa??? 1, 2, 3, 4,
 47. Murto-osa kasoihin ruiskutetuista ja lasketuista kemikaaleista päätyy vesiin, suurin osa kemikaaleista sitoutuu kaivosalueen jätehiekkakasoihin ja valuvat sieltä hiljalleen pohjavesiin (satoja vuosia) 1, 2, 3, 4, 
 48. Talvivaarakaivoksen ohijuoksutusojat 12, 3, 4, 
 49. ELY:n mukaan vesitase hoituu rajaarvojen puitteissa 1, 2, 3, 4, 
 50. Merkintäoikeus 123, 4,
 51. Uusi vuoto 4-2013 1234,     5
 52. Kuopio terävöityi 12, 3, 4, 
 53. Kaivosaluetta halutaan suojella 1, 2, 3, 4, 5, 
 54. Kipsakkaaltaan tulppa on taas irronnut ja talvivaara tekee parhaansa että tulppa löydetään. =)
 55. Tällä kertaa ei tarvittu Ruotsalaista helikopteria niinkuin ei viimeksikään... =)
 56. Kun tulppa saadaan korjattua ja tarkistettua se pyritään palauttamaan pikaisesti paikoilleen. =)
 57. Saattaa olla että tarvitaan ehkä useampia tulppia. =)
 58. Kunhan uusi riskianalyysi on valmistunut niin harkitaan myös varatulppien hankintaa. =)
 59. Vuotovedet on saatu rajattua kaivospiirin alueen varoaltaisiin =)
 60. 2 vrk kuluttua... varoaltaan "puhdistetut" vuotovedet on juoksutettu kaivospiirin ulkopuolisiin vesistöihin.
 61. ELY keskuksen mukaan juoksutuksista ei ole haittaa ympäristölle.
 62. Seuraavaksi pumpataan kaivoslouhoksessa olevat uraanivedet "puhdistamon" kautta kipsakkaaltaaseen.
 63. Kipsakkaallas täytyy hiljalleen ja syksyyn mennessä tulee taas vuoto tai
 64. ELY keskus sallii jatkuvat juoksutukset ympäröiviin vesistöihin. 1, 2, 3, 4, 
 65. Näin altaan pinta pysyy halutulla tasolla ja vesitase on saatu hallintaan. =)
 66. Kesän ja syksyn sateet laimentavat juoksutusvesien pitoisuuksia joten toivotaan että sataa vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2012?
 67. Syksyllä 2013 kaivos onkin jo laajentunut ja ei pitäisi olla ongelmia jos...
 68. juuri kehitetty käänteinen osmoosi erotus on toiminut suunnitelmien mukaan ja ei ole aiheuttanut yllätyksiä liuotusprosessissa.
 69. Osmoosi prosessi kuluttaa paljon sähköä ja ei ole kannattavaa? 1, 2, 3, 4, 
 70. Talvivaaralle miljoonien säästöt kun pesuvedet voidaan nyt juoksuttaa luontoon...
 71. Puhdistetut vedet juoksutetaan vesistöön mutta MISSÄ OVAT puhdistamon likaiset filtterit tai likasakat? 1, 2, 3, 4, 
 72. Talvivaaran a l a s a j o 1, 2, 3, 4, 5, 
 73. Poliisi tutkii 1, 2, 3, 4, 5, 
 74. 21.5.2013 Vuotaa 12, 3, 4, 5, 6,
 75. Osakkeen kurssi ja kannatavuuden arviointi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
 76. Vuoden 2009 arveluita 1, 2, 3, 4, 5, 
 77. KAIVOSKAPINA 2013 1, 2, 3, 4,
 78. Talvivaaran valvonta kansalaisten käsissä 1, 2, 3, 4, 5, 
 79. Talvivaara juoksuttaa vaikka lupa on peruttu 1, 2, 3, 4, 
 80. Oikeuden päätökset 1, 2, 3, 4, 
 81. Talvivaaran nykypäästöt vasta ensinäytöstä 1, 2, 3, 4, 
 82. Metallimalmien louhinta Suomessa kasvaa rajusti 1, 2, 3, 4, 
 83. Kuopion vesilaitos 1, 2, 3, 4, 
 84. Talvivaara harjaa lähiasuntojen seinät pölystä ja kantaa jo juomavettäkin kanistereissa 1, 2, 3, 4, 
 85. Ja pesuvettä... 1, 2, 3, 4

"Juhannuksena Peroniusten kesäpaikassa ei uida, eikä kalasteta. Nyt jo eläkkeellä oleva, juristin koulutuksen aikoinaan saanut Sinikka Peronius aikoo käyttää vuoden valoisimman ajan lukemiseen.

- Minä luen AVIn lupapäätöstä ja katson, onko siinä jotain valitettavaa.Se on minulla vielä kesken. Jos jää aikaa, niin luen jotain muuta. Laitamme liharuokaa ja jos on kylmää, niin laitan janssoninkiusauksen isoon leivinuuniin muhimaan, kun ei ole paikallista kalaa."

 1. Talvivaara säästökuurille 1, 2, 3, 4, 
 2. Elämän tarkoitus  1, 2, 3, 4, (Tue WWF:n toimintaa)
 3. Talvivaara veloissa 1, 2, 3, 4, 
 4. Talvivaaran kannatavuus 1, 2, 3, 4, 
 5. ELY haluaa että altaat tyhjätään vesistöihin niinkuin on saatu sovittua. Mutta tämä ei käy Talvivaaralle, he haluavat kohottaa penkeriä ja laskea kaikkivedet sitten kerralla kun allas pettää taas uudelleen??? 1, 2, 3, 4, 

STOP TALVIVAARA sivusto 1, 2, 3, 4, 


Yksi uusi syy miksi ukrainan kaivosalueella soditaan !!!

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_uranium_production#mediaviewer/File:Uranium_production_world.PNG

Yhtenä syynä saattaa olla uraanin tuotanto. Kylät ja kaupungit pitää hävittää uraani kaivosten tieltä.

Sama kuvio sopii suomeen rikkaiden uraanivarantojen ollessa etelä suomessa.

http://ilmava.com/radoninpoisto

Missä uraani, siellä radon. Uraanikartat ovat stukilla sensuroitu joten niitä en laita tiedoksenne.

ps. tästäkin tosiasiasta Arto Lauri varoittelee videoissaan, jo muutama vuosi sitten...

http://www.youtube.com/user/artolauri/videos

Epämääräistä koplausta ja toimintaa...

http://www.google.com/search?q=wiki+leaks+nato&client=safari&rls=en&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&oq=&gs_l=