Diacor Oy

Liittyen Vaisala Oyj työpaikkakiusaamiseeni jonka katson tapahtuneen, -oikeustoimien valmistelua.

Diacor Oy:n toimintaa, toistaiseksi en esitä Diacor Oy:tä vastaan vaateita.

Katson että voin julkaista keskusteluamme julkisesti. Pyydettäessä poistan henkilötiedot tältä sivulta.

Diacor Oy

Potilaan oikeudet

Lokitietojen tarkastuspyyntö

logo_pdf_2.png 

Potilasasiakirjapyyntö

logo_pdf_2.png

Kuvat, dokumentit


---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: Hxx Axx
Date: 12. toukokuuta 2015 at 17:51
Subject: Re: VS: VS: VS: VS: VS: Diacorin tietosuoja

Hei,

Sain myös käsityksen että muita potilastietoa tai potilastietojen säilytystä koskevia ohjelmistoja tai rekistereitä ei siis kyseisestä Vaisalan sivutoimipisteestä hallinnastanne löydy?

Saisinko mainitsemaasi tietosuojan auditointia koskevat tiedot siinä laajuudessaan kuin ne on mahdollista saada, sekä selvityksen mitä auditointi piti sisällään ja millaisen lausuman auditointi lopuksi antoi. Tästää asiasta pyydän tietoja ihan yleisen kiinnostukseni vuoksi.

Terveisin,

Marko A. 

12. toukokuuta 2015 kello 13:59 Hallberg Anja kirjoitti: 

Käsityksesi on aivan oikea. Vaisalan vastaanotosta syntyvä potilastieto tallentuu suoraan Diacorin potilasrekisteriin.

Diacorilla potilastiedot ovat  osittain arkistoitu vanhanaikaisesti potilaskansioina (ennen v 2000 syntyneet potilastiedot ja ne, jotka ovat tulleet muista hoitopaikoista).  Varsinainen arkisto sijaitsee Pitäjänmäellä ja muualta tulleet potilastiedot on arkistoitu sille lääkäriasemalle, josta tiedot on pyydetty.

Muuten tiedot ovat SoftMedic-potilastietojärjestelmässä, joka on CGIn palvelinsalissa (palvelimet ovat Diacorille dedikoituja). Kaikki siis Suomessa.

 

t. Axx

 

Lähettäjä: Marko Autio [mailto:herttuan@suomi24.fi] 
Lähetetty: 12. toukokuuta 2015 9:45
Vastaanottaja: Hxx Axx
Aihe: Re: VS: VS: VS: VS: Diacorin tietosuoja

 

Hei,

Kiitos kattavasta kuvauksesta,

Sain käsityksen että muita potilastietoa tai potilastietojen säilytystä koskevia ohjelmistoja tai rekistereitä ei siis kyseisestä Vaisalan sivutoimipisteestä hallinnastanne löydy, kuin tämä mainitsemasi yksi yhteysohjelmisto. Varmistathan vielä jos käsitin väärin.

Haluaisin myös tietää, missä Diacorin potilastietoja säilytetään. Onko potilastietojen palvelin tai palvelimia suomessa tai ulkomailla?

 

Täytin kaavakkeet ja laitoin omia potilas- ja lokitietojani koskevan kyselyn tulemaan kirjeitse.  

Terveisin,

Marko A.

 

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: Hxx Axx
Date: 6. toukokuuta 2015 at 18:25
Subject: Re: VS: VS: VS: Diacorin tietosuoja

Kiitos, tärkeintä on että asia tulee selvitettyä perusteellisesti, käytä puolestani rauhassa tarvitsemasi aika.

Vaisala vastaa minulle näköjään vain juridisesti lainmukaan vastattaviin kysymyksiin. Joskus ei mielestäni niihinkään.

Kun saan selvityksesi niin voin kommentoida sitten lisää. Vaisalan edustaja ei ole nimennyt potilasasioista vastaavaa henkilöä minulle joten yritän henkilöä selvitellä. Nyt joudun lähettämään viestejä vaisalan suuntaan henkilölle joka ei välttämättä ole se vastuullinen henkilö, kenen kanssa olen ilmoittanut haluni  asioida. 

Terveisin,

Marko A.

6. toukokuuta 2015 kello 16:51 Hxx Axx kirjoitti: 

Lupaan selvittää Vaisalan tiloissa pidettävän vastaanoton potilastietojärjestelmään ja tietosuojaan liittyvät asiat.

En ehtinyt sitä vielä tänään tehdä.

Yrityksen yhteyshenkilö on yleensä HR-johtaja tai hyvinvointipäällikkö – en toimi asiakasrajapinnassa, enkä siksi osaa tähän vastata. Miten tieto tähän potilasasiakirjapyyntöön liittyy?

 

t. Axx Hxx

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: Hxx Axx
Date: 6. toukokuuta 2015 at 12:14
Subject: Re: VS: VS: Diacorin tietosuoja

Hei,

Katson että kohdassa 3. mainittu asia kuuluu hoidettavaksesi osassa työnkuvaasi. On todennäköistä että tulevassa potilastietoturvakyselyssäni ei oteta kantaa juurikaan tähän tiedustelemaani kohtaan 3.

Pyydänkin sinulta uudelleen tarkentavaa selvitystä kohdan kolme tiedusteluuni, eli voitko varmistaa käsityksesi miten Diacorin Vaisalan toimipisteen yhteydenpito Diacoriin on hoidettu.

Ja miten Diacor on varmistanut potilastietojen käsittelyn kyseisen toimipisteen osalla. Onko kyseinen toimipiste kokonaisuudessaan Diacorin hallintavastuun alla, kaikkine siellä potilastietojen käsittelyyn liittyvine järjestelmineen?

Tarvitsen tämän pyytämäni lausunnon osaksi tulevaa oikeudenkäytiäni.

Kuka on vaisalan yhteyshenkilö Diacoriin liittyvissä asioissa?

Terveisin,

Marko A.

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: Hxx Axx
Date: 6. toukokuuta 2015 at 11:32
Subject: Re: VS: VS: Diacorin tietosuoja

Hei,

Kiitos tiedoista.

Toimin saamani ohjeistuksen mukaan ja pyydän sitten myöhemmin lisätietoja jos tarvetta.

Terveisin,

Marko A.

6. toukokuuta 2015 kello 9:52 Hxx Axx kirjoitti: 

En valitettavasti ehtinyt eilen tähän pyyntöönne vastata.  Omien tietojen tarkastuspyyntö menee helpoimmin eLääkäriaseman kautta. Ohjeet löytyvät www-sivuiltamme kohdasta: https://www.diacor.fi/potilaan-oikeudet

Samalla sivulla on myös kaavake, joka pitää täyttää lokitietojen saamiseksi. Se menee suoraan tietosuojavastaavalle.

Kohdan 3 huomio kannattaa laittaa varmuuden vuoksi mukaan potilasasiakirjapyyntöön. (Minulla on käsitys, että Vaisalan vastaanotolla on käytetty Diacorin potilastietojärjestelmää etäyhteyden kautta)

Kohta 4 hoituu automaattisesti, jos laitatte ”kaikki tiedot”.

Potilasasiakirjoista ja lokitiedoista näkyy ne henkilöt, jotka ovat Teitä hoitaneet tai asioitanne hoitaneet. Heidät tavoittaa Diacorin kautta – henkilökohtaisia yhteystietoja emme anna.

Kohtaa 7 en ymmärrä, voitteko selventää

 

t. Axx Hxx

 

Lähettäjä: Marko Autio [mailto:herttuan@suomi24.fi] 
Lähetetty: 5. toukokuuta 2015 8:05
Vastaanottaja: Hxx Axx
Aihe: Re: VS: Diacorin tietosuoja

 

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: Hxx Axx
Date: 5. toukokuuta 2015 at 8:05
Subject: Re: VS: Diacorin tietosuoja

Hei,

Jouduin valitettavasti eroamaan Vaisala Oyj:n palveluksesta, koska katson että mm. työehtosopimusta ei noudatettu. Tarkoitukseni onkin nyt selvittää tilanne mahdolisin oikeustoimin ja korvausvaatimuksin. Sekä mahdollisuuksien mukaan palata takaisin työsuhteeseen. Olisinkin pyytänyt Diacor Oy:tä toimittamaan seuraavat tiedot, Vaisala Oyj:n ollessa työterveyspalveluideni tilaaja.

Kohta 1.

Potilastietojen tarkastuspyyntö, tarkastuspyyntö koskee osaltani Diacorin palveluiden aikaa, sekä mahdollisia Diacor Oy:lle toimitettuja tietoja tätä ennen, jo aiemmat tiedotkin on mahdollista saada tässä samassa yhteydessä.

Voinko tehdä potilasasiakirjapyyntölomakkeen mahdollisesti kolmannella tavalla eli sähköisen kirjautumispalvelunne kautta?

Jos tämä ei onnistu, lähetän kyseisen pyynnön kirjeitse.

Kohta 2.

Jos potilasasiakirjapyyntöäni rajoitetaan, pyydän ilmoittamaan siitä mainitsemanne toimin. >>> Diacor antaa asiasta henkilötietolain 28 §:n mukaisen kirjallisen kieltäytymistodistuksen.

Kohta 3.

Käytän tarkastuspyyntöoikeuttani ja pyydän toimittamaan potilastietojeni lokitietojen selvityksen kokonaisuudessaan.

Huomioittehan että potilastietojani on käsitelty myös Vaisala Oyj pääkiinteistön alueella sijaitsevassa sivutoimipisteessä.

Kohta 4.

Tarvitsen käyttööni kaikki minusta Diacor Oy:n kirjoittamat lausunnot ja koetulokset jotka on kirjattu järjestelmäänne tai muutoin arkistoitu. Tarvittaessa voitte laskuttaa kohdissa 1-7 mahdollisesti aiheutuneet käsittelykustannukset niiltäosin kun lainmukaan maksu voidaan periä.

Kohta 5.

Tarvitsen tulevaa oikeudenkäyntiä varten tiedot minua hoitaneista henkilöistä ja heidän yhteystietonsa, yhteydenottoani varten.

Kohta 6.

Saisinko kopion mahdollisesta potilastietojeni lupasiirtokaavakkeesta Vantaan Lääkärikeskuksen ja Diacor Oy:n välillä.

Kyseinen lupa päivätty muistaakseni 2.1.2012

Kohta 7.

Saisinko kopion Diacor Oy:n lääkärin ja välilläni tehdyn sopimuksen potilastietojeni suojamiseksi.

---

Tässä kaikki tällä kertaa. Kokonaisuudessaan olen eruittäin tyytyväinen palveluunne. Mahollisin jatkoyhteydenotoin ja oikeustoimin pyrin esiintuomaan myös palvelunne mahdollisia puutteita ja kehittämään niitä. Näyttää siltä että muutamassa kohdin joudun hieman kyseenalaistamaan tai tearkentamaan miten tilanteissa on edetty. Korostan sitä että nämä tilanteet ovat aiheutuneet etupäässä Vaisala Oyj:n toimminnasta minua kohtaan.

Asiakirjat ja yllä mainitut muut mahdolliset materiaalit voi lähettää osoitteella;

Marko Autio

xxxtie x xx

xxxxx xxx

tai olla yhteydessä sähköpostitse;

herttuan@suomi24.fi

Materiaalia voi lähettää myös sähköpostiini.

Tuon asiaan liittyvää tietoa julkisuuteen ylläpitämälläni nettisivustolla joka on 

https://kotisivukone.fi/app/www/suomenetu.kotisivukone.com/26 

Sivustoon kohdistuvat huomiot voi lähettää sähköpostiin suomenetu@suomi24.fi

Tai osallistua sivuston toimintaan siellä mainituin yhteydenotoin.

=)

 

Terveisin,

Marko Autio

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Hxx Axx
To: 'Marko Autio'
Cc: xxx xxx
Date: 23. joulukuuta 2013 at 10:32
Subject: VS: Diacorin tietosuoja

Anteeksi, etten heti palannut asiaan.
Lähetän Teille tänään keskitettyyn potilasrekisteriin liittyvän kaavakkeen, joka toivottavasti tulee pian perille joulupostiruuhkasta huolimatta.

En taida ihan ymmärtää, mitä tarkoitatte tiedon rajaamisesta työnantajan terveydenhuollolla. Minulla on se käsitys, että teidän työterveyshuoltonne on Diacorissa, Pxx Txx on työterveyslääkäri ja Pxx Mxx on työterveyshoitaja. Haluaisitteko rajata tiedonkulkua heidän välillään? 

t. Axx Hxx-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Marko Autio [mailto:herttuan@suomi24.fi] 
Lähetetty: 9. joulukuuta 2013 22:01
Vastaanottaja: Hxx Axx
Kopio: Txx Pxx
Aihe: Vs: Diacorin tietosuoja

Hei,

Kiitos laajasta kuvauksesta liittyen Diacorin tietoturva-asioihin. 
Tutustuin myös hieman sivustoonne ja avasin sähköisen henkilökohtaisen palvelunne, myös saatavilla olevan lisätiedon kartuttamiseksi.

Olisin lähinnä kiinnostunut rajaamaan potilastietojani niin että niitä ei voida nähdä Diacorin ulkopuolelta. Esim. työnantajani terveydenhoidon ei mielestäni tarvitse nähdä tarkkoja terveystietojani. 

Tilanteessa jolloin tarvitaan lausunto sopivuudesta johonkin toimeen tai tehtävään, mielestäni lääkärin lausunto riittää työpaikkani terveydenhoitajalle.
Onko tällainen tietojen rajaaminen näin mahdollista?

Myös jos Diacor haluaa nähdä aiempia tieetojani tulisi tietojen luovutuksesta mielestäni sopia.

Selvittelen tietosuoja-asiaa nyt ylipäätään ja minulle ei ole sen kummempaa salaustarvetta asioissani.
Mielestäni tietosuoja-asiat ovat yksi palvelunne kulmakivistä ja tämänkin kehittämiseen kannattaa panostaa pavelukonseptinne kehittyessä, kuin teettekin.

Tutustuisin mielelläni tietojen yhteiskäytön kieltävään kaavakkeeseen, jos tämä antaa mahdollisuuden rajata tietojani kuvaamallani tavalla.

Kiitos hyvästä palvelusta ja mukavaa Joulun odotusta!

Terveisin,
Marko Autio


----Alkuperäinen viesti----
Lähettäjä: axx.hxx@diacor.fi
Päivämäärä: 03.12.2013 16:49
Vastaanottaja: "'herttuan@suomi24.fi'"
Kopio: "Txx Pxx"
Aihe: Diacorin tietosuoja

Työterveyslääkäri Pxx Txx välitti alla olevan viestinne
minulle vastattavaksi, nimeänne en avoimeen sähköpostiin kirjoita :

 " Hän oli kiinnostunut Diacorin tietosuojasta. Neuvonnassa -
respassa hän oli kysynyt tullessaan tietosuojavastaavaa ja potilastietoturvaan liittyviä asioita. Hän oli mm:ssa kiinnostunut lokitiedostoista.

Kysymykset ohjautui minulle vastaanotolle, vastaanottovirkailija oli
suositeltu kysymään asiaa lääkäriltä, mikä hyvä.

Lupasin kysyä asiaa sinulta ja potilas antoi siihen luvan. Myös hän
toivoi vastausta hänen s-postiin.

Edelleen hän haluaisi rajata potilastietojensa käsittelyoikeuden
ainoastaan minulle. Mitenkähän asiassa edetään tältä osin."'
Laitan liitteeksi Diacorin tietosuojaselosteen, joka löytyy myös www-sivuiltamme.

Diacor on erittäin tarkka tietosuoja-asioissa. Meillä on kirjallinen
ohjeistus ja lisäksi koulutamme sekä henkilökuntaa että ammatinharjoittajia säännöllisesti. Tietosuojavastaavamme on Ulla Raunama, joka tekee säännöllisesti lokitietoseurantaa (satunnaisotanta eri lääkäriasemilta ja ammattiryhmistä) ja raportoi tulokset johtoryhmälle 3 kertaa vuodessa. Sen lisäksi hän potilaan pyynnöstä tekee lokitietoselvityksen.

Potilaalla on oikeus kieltää tietojensa yhteiskäyttö kirjallisella
pyynnöllä (tämän kaavakkeen saa joko pyytämällä vastaanotosta tai voin sen myös lähettää). Potilaalla on oikeus pyytää vastaanotolla myös yksittäisen käynnin lukitus. Toivomme kuitenkin, että potilaat sallisivat yhteiskäytön, koska on potilaan kannalta turvallisinta, että lääkärit ja hoitajat näkevät aiemmat tiedot (etenkin tutkimustulokset ja lääkitykset).

Diacorissa oikeus mennä potilastietoihin on vain niillä
ammattihenkilöillä, jotka osallistuvat potilaan hoitoon. Jos lokitietoselvityksessä tulisi esille käynti ei-hoitosuhteeseen perustuen, niin siitä tulee vakavat seuraukset (vakavimmillaan työ- tai sopimussuhteen purku ja ilmoitus valvontaviranomaiselle).

Jos vastaukseni oli puutteellinen, toivon Teidän olevan yhteydessä
minuun

t. Axx Hxx
Johtajalääkäri
Diacor terveyspalvelut Oy
Hiomotie 8, 00380 Helsinki
p. 09 7750 6565
axx.hxx@diacor.fi

Edistämme ihmisen terveyttä ja teemme hyvän tekemisen mahdolliseksi