Vaisala Oyj:n antamat varoitukset

4.5.2015

Olin vaisalassa töissä 13 vuotta. Työmaani olikin oikein mielenkiintoinen ja minulle sopivia haasteita riitti, eli sellaista perushommaa, tosin olin mm. vaisalan päätuotantolaitteen pääkäyttäjä ja vedin laiteeseen kohdistuvat ylläpitopalaverit. Jos ongelmia ilmeni, löytyi ryhmästämme aina taitavaa henkilökuntaa ongelmien ratkaisuun.

Varoituksista: Käytävillä kaikui kuitenkin tiettyjä "heittoja" kuin "vaisala ei anna koskaan toista varoitusta". Ja muutamat kaverit joutuivatkin jättämään työmaan rikkeistään johtuen, jopa saman tien, ilman ensimmäistäkään varoitusta, tietääkseni aina kumminkin syystä ja harkittuina päätöksinä. Tällainenhan lienee firmoissa arkipäivää.

Myös esimieheni toisteli minulle loppua kohden että vaisala ei varoita kuin kerran, ja olinkin saanut aiemmin yhden varoituksen liittyen oman yritykseni toimintaan. Katsoin aikoinaan että varoitus on mielestäni väärä ja väärin muotoiltukin, ja mainitsinkin siitä ennen varoituksen allekirjoitustani. Toinen esimieheni kiirehti tällöin minua allekirjoittamaan paperin. Että selvä asia ja nimi alle niin päästään jatkamaan... (laiton ilmaisu sekin)

Tämän jälkeen sainkin kuulla taas esimieheltäni että vaisala ei varoita kuin yhdesti, eli olin heikoilla jos toimisin väärin. Tilanteet eteni ja tulikin aika jolloin minulle esitettiin taas palaverissamme varoitusta. Minua jopa vaadittiin allekirjoittamaan varoitus ylemmän esimieheni toimesta, sanamuodolla "sinun pitääkin allekirjoittaa...", tällainen vaadehan on laiton. Palaverissa istui myös toimihenkilöiden luottamusmieheni joka ei puuttunut tilanteeseen. Kun palaveri oli ohi kysyin luottamusmieheltä olisiko allekirjoitukseni antanut oikeuden irtisanomiseeni. Hän vastasi että riippuu aiemmasta varoituksesta ja sen sisällöstä. Samaisessa palaverissa vaisalan edustaja ilmoitti että varoitus lähtee etenemään kierrokselle... Palaverin jälkeen havaitsin tietyltä taholta yllättyneisyyttä kun palasin töihin ja menin tuotantoalueelle takaisin töihini. Palasin toimistolleni ja pian esimieheni ilmestyi paikalle ja sanoi että voinko poistua työpaikalta nyt heti. Kysyi että miksi. Vataus oli että "luottamusasia". En jäänyt kyselemään tarkempia tietoja tai riitelemään asiasta, olihan päivä jo sisältänyt ihan tarpeeksi "asiointia". Ilmoitin eräälle henkilölle että joudun poistumaan ja sovitut hommat valitettavasti siirtyy...

Palatessani töihin, esimieheni kutsui minut viikkopalaveriin. Kävimme myös varoitusasiaa läpi, eli esimieheni tiedusteli mihin varoituksen kohtiin en voi suostua. Kommentoin muutamaa kohtaa ja sanoin että näyttää että lopuista kohdista joudumme keskustelemaan asianajajan kanssa. Esimiehelläni lieni siis tarkoitus viivata muutama kohdista yli ja saada nimeni varoituspaperiin, mahdollista eroni laillistamista varten. En muuta selitystä keksi...

Kun mitään ei kuulunut moneen viikkoon tarkistin luottamusmieheltä varoitukseni kohtalon. Vastaus oli että en ole saanut varoitusta, olisihan se ollut vastoin vaisalan lausumaa kahden varoituksen periaatettakin. 

Pian tilanteiden kiristyessä uudelleen lääkärissäkäyntini aikoihin, esimieheni kertoikin yllättäen että olin saanut toisen varoituksen. En kysellyt enempää asiasta ettei esimieheni joutuisi hänelle mahdolliseen ikävään tilanteeseen lasumiensa kanssa, kun edelleen olin työsuhteessa vaikkakin jo kaksi varoitusta saaneena. Jatkoin siis töitäni nyt kaksi varotusta saaneena.

No asioiden taas edetessä oltiin tilanteessa jossa työnantajani ei katsoakseni päästänyt minua töihin. Työpaikkalääkärihän oli minut työkuntoiseksi hyväksynyt ja olisin halunnut palata työmaalle. Sähköpostikeskustelussa ylempi esimieheni esitti minulle jo kolmannen varoituksen mahdollisuutta, jos en saavu työpaikalle ja suostu ehdotettuihin nevotteluihin... 

Julkistan kirjeenvaihtoa piakkoin, tai ainakin pääpiirteitä siitä.

logo_pdf_2.png

Päivittyy...


Julkaistu facebookissa, https://www.facebook.com/marco.autio/posts/884843518248833:0 

Tiedote 7.5.2015

MARKO AUTIO, TYÖTEHTÄVÄT
Marko työskentelee(li) Tuotantoteknologia osastolla Vaisala Operations
organisaatiossa (=tuotanto). Hänen tehtäviinsä kuuluu ylläpitää,
korjata ja huoltaa tuotannon teknisiä laitteita niin että tuotanto
pyörii ilman keskeytyksiä. Työtehtävien luonne on hyvin
itsenäinen. Vikailmoituksien vastaanottaminen, vika-analyysien
tekeminen laitteille ja yhteistyössä valmistustiimien ja Vaisalan
ulkopuolisten toimittajien kanssa on oleellinen osa työtä. Työhön
sisältyy myös itsenäisesti suoritettuja laitteiden ennakkohuoltoja
ja projektimaisia kehitystehtäviä.

Lähes kaikki työt suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan
itsenäisesti, työssä vaaditaan arviointikykyä miten hyvässä
kunnossa tuotantolaitteet ovat ja mitä niiden käynnissäpidon tai
korjaamisen eteen pitää tehdä. Työssä vaaditaan teknistä taitoa
ja sujuvaa kommunikointia Vaisalan sisällä ja Vaisalan ulkopuolelle
laite ja huoltotoimittajiin, sekä keskittymistä oleelliseen.

Työtehtävien luonne on myös hyvin turvallisuuskriittinen.
Laitteissa käytetään kemikaaleja ja materiaaleja jotka voivat
aihuttaa henkilövahinkoja (esim nestetyppi, sähkö, erilaiset hapen
syrjäyttävät kaasut, voimakkaat liuottimet, palavat ja jopa
myrkylliset kemikaalit ja kaasut). Sen takia tehtävä vaatii
erittäin paljon harkintaa, päätöksentekokykyä, keskittymistä ja
paineensietoa. Tehtävässä on myös suuri taloudellinen vastuu ja
mahdollisuus virhearviointien kautta tehdä iso taloudellinen vahinko
Vaisalalle. Marko on mukana Vaisalan palo- ja pelastusryhmän
toiminnassa jossa varaudutaan toimintaan kiinteistön
kriisitilanteissa. Marko on tarvittaessa mukana myös
päivystystoiminnassa jossa tiettyjen tuotantolaitteiden statusta
seurataan ja tilanteen vaatiessa korjataan ilta ja yöaikaan.
Päivystystoiminnassa korostuu entisestään itsenäinen työnkuva,
tarkkaavaisuus ja päätöksentekokyky.

TYÖNANTAJAN NÄKEMÄT RISKIT
Työnantajan puolesta on nähtävissä riskejä että Marko ei
suoriudu edellämainituista tehtävistä niiden vaatimalla tasolla.
Markon kommunikoinnissa on havaittu muutoksia ja näitä signaaleja on
tullut monesta suunnasta. Konkreettisena esimerkkinä Vaisalaa
vahingoittavasta kommunikoinnista on Vaisalan asiakkaalle lähetetty
sähköposti koskien ilmakehän kemikaalipäästöjä.

Markon kanssa käydyissä keskusteluissa aiheet vaeltavat laidasta
laitaan ja alueilla jotka eivät koske työtehtäviä. On epäilys
että Markon keskittymiskyky ja arviointikyky eivät olisi
vaadittavalla tasolla ja Markon ajatukset kuormittuvat työasioiden
ulkopuolisilla asioilla myös työpäivän aikana. Tästä johtuen
luottamus Markon kykyyn hoitaa vastuullista tehtävää on horjunut.

TAVOITE
Työnantajan kannalta ensisijainen tavoite on määritellä
mahdollinen hoitotarve ja/tai tehtävät joissa Marko voi jatkaa.
Tulevan tehtävän määrittely on työnantajan vastuulla.
Työnantajan puolesta toivottava askel olisi kolmikantakeskustelu
johon Marko ei ole toistaiseksi suostunut. Työnantajan puolesta
ehdotan edelleen että käydään kolmikantakeskustelu.

--------------------------------------
Oma kommentti...
Olen huolissani sen tiedon perusteella mitä minulla on käytettävänäni. Huolta vahvistaa se että viranomainen ei kommentoi kemikaalivanoista vaikka olen lähettänyt jo useita kyselyitä asiasta. Katson tarvitsevani viranomaisen näkökannan myös tulevan oikeudenkäynnin osalle. Syytä olisi muidenkin huolestua jos viranomainen ei kykene vastaamaan tai työpaikalla ei voi esittää näkemyksiään kaikkia koskevista yleisistä asioista,

Myöhemmin työnantaja muutti yllä mainittua näkökantaansa ja vaati kolmikantakeskustelua. Tämäkin vaatimus oli työnantajan puolelta taas laiton...