Kulmakivi, huippukivi

Kulmakivi, huippukivi, jonka rakentajat hylkäsivät
*Jumalan alttari Egyptissä (Jes. 19:19-20)
  
Jeesus, Yeshua on se kulmakivi, jonka rakentajat hylkäsivät (Ps. 118:22, Luuk. 20:17-18). Eräät arvostetut Raamatun käännökset (esim. King James Version) käyttävät sanaa huippukivi (the head of the corner, the chief cornerstone, capstone). Luuk. 20:18 sanoo: "..kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa."

kulmakivi.jpg

Kulmakivi, huipp

Kulmakivi on rakennuksessa se kivi, jonka perusteella koko rakennuksen muut kivet on asetettu oikealle kohdalleen, suoraan ja vaaka-tasoon. Tämä kertoo siitä, että kun elämänsä rakentaa Jeesuksen, Yeshuan varaan, niin rakennuksesta tulee hyvä ja vahva. 

Raamatun alkuperäinen tarkoitus ei ole ollut kuitenkaan viitata tähän rakennuksen kulmakiveen vaan rakennuksen huippukiveen. Vain pyramidissa voi kulmakivi olla myös huppukivi. Jos huippukivi tippuu päälle, niin se murskaa (Luuk. 20:18). Jeesus, Yeshua on seurakunnan ruumiin pää (Ef. 5:23), valo Jumalan pyhän vuoren huipulla (2. Moos. 24:16-17). Mutta ajatus kulmakivestä ei väisty, vaan pikemminkin rikastuu.

2. Moos. 24:17: "Ja Herran kirkkaus vuoren kukkulalla näytti israelilaisten silmissä kuluttavalta tulelta." 

Taivaallisen Jerusalemin mitat ja ulkonäkö on kuvattu Ilmestyskirjan 21:9-27. Uusi Jerusalem on neliön muotoinen ja sen keskellä ilmassa loistaa Jumalan kasvojen valo (Ilm. 21:23). Kaupungin muurit ja ilmassa loistava valo muodostavat pyramidin muodon. On aivan hämmästyttävää, että Egyptissä oleva Gizan pyramidin mittasuhteet ovat tarkasti 1/10.000 osa Uuden Jerusalemin mittasuhteista. Ja tässä kohdassa Ilmestyskirjaa on myös tietoja Uuden Jerusalemin jalokivistä, jotka on ollut mahdotonta ihmisen itse selvittää 2000 vuotta sitten.

Gizan pyramidin sisällä on niin kutsuttu "Kuninkaan huone", jossa on graniitti-kivestä tehty arkku. Se on asetettu huoneeseen rakennusvaiheessa, koska se ei mahdu kulkuväylästä sisään. Arkun valmistamisessa on tarvittu mm. 2 tonnin porausvoimaa, timantti-sahoja yms. Arkun tilavuus on sama kuin liitonarkun tilavuus. Huoneen tilavuus on yhtä suuri kuin Salomonin temppelin kaikkein pyhimmän huoneen, jossa oli liitonarkku. 

Pyramidi on rakennettu ennen vedenpaisumusta, siis vähintään noin 2400 vuotta ennen, kuin ilmestyskirja on kirjoitettu. Gizan pyramidi selvisi vedenpaisumuksesta (noin 2350 eKr) jälkipolville, koska se oli suunniteltu kestämään rakennuksen upottavan tulvan. Pyramidin laasti ei liukene edes lämmitettyyn veteen ja laastin valmistustapaa ei ole voitu vielä selvittää. Pyramidista on löytynyt merkkejä uppoamisesta veteen kuten jälkiä kastumisesta, meriveden suolaa sekä simpukan kuoria.

Gizan pyramidi on suurin, vanhin ja ylivoimaisesti taitavimmin rakennettu pyramidi. Pyramidi poikkeaa muista Egyptin pyramideista myös siten, ettei sen sisällä ole kenenkään hautaa, mitään patsaita, maalauksia, kultaa eikä hieroglyfejä. Pyramidissa on myös ilmanvaihtokanavat kahteen pyramidin huoneeseen, jotka pitävät lämpötilan tasaisena mukavassa 20 asteessa ympäri vuoden ulkosäästä riippumatta ja mahdollistavat huoneissa oleskelun. Nämä pitkät ja suorat kanavat on leikattu asennuskiviin ennen niiden asentamista ja ilman tietokonesuunnittelua.

Pyramidi on 138 metriä korkea (alunperin 146 metriä, eroosio kuluttanut). Pyramidin huipulla on pieni tasanne, josta puuttuu viimeinen kivi eli huippukivi. Pyramidin sivut ovat 230 metriä ja korkeuskin on suunnilleen sama, jos se mitataan kolmiomuodon huipusta (huippukivi puuttuu) pohjaneliön kulmaan (Ilm. 21:16 on saattanut tarkoittaa tätä korkeutena). Pyramidin pinnassa on ollut arviolta 144.000 kalkkikivilevyä (vert. Ilm. 14.3, 21:17), jotka ovat loistaneet kirkkaasti auringossa, mutta kivivarkaudet ja eroosio ovat kuluttaneet kivet pois. Pyramidissa on noin 2,3 miljoonaa kivenlohkaretta, jotka painavat 2,5 tonnia ja monet jopa 25-70 tonnia eli raskaimmat painavat junaveturin verran. Kiviä on tuotu jopa 800 km päästä. Kivenlohkareet on hiottu 0,25 mm tarkkuudella, joten partaveitsen terä ei mahdun kahden lohkareen väliin. 

Tiedemiehet eivät ole vieläkään kyenneet selvittämään, miten tämä pyramidi on voitu rakentaa. Rakennus on valtavan suuri, kivien kuljetusetäisyys pitkä ja rakennuksen ällistyttävän tarkka vaaitus ja suunta kohti pohjoista sekä kivien leikkaustarkkuus on ollut mahdotonta tehdä sen ajan rakennustekniikka huomioiden. Pyramidin rakenteissa on mittasuhteita, geometriaa ja muotoja (esim. piin arvo tarkasti), jotka kertovat rakentajien hämmästyttävän hyvistä luonnontieteen ja rakentamisen taidoista. 

Ei ole muuta mahdollisuutta kuin se, että Gizan pyramidi on rakennettu Jumalan enkelien avustuksella. Se on ollut liian vaativa ihmisten yksin rakentaa. Jos Jumala on pystynyt toimittamaan päivittäin valtavia määriä (noin 2,5 miljoonalle ihmisille ja heidän karjalle) viiriäisiä ja mannaa erämaahan ja sapatiksi hävittämään ne (2. Moos. 16:27), niin kyllä Jumalan enkelit voivat yhden pyramidin rakentamisessa auttaa. Jumala sai kalliostakin vettä juoksemaan virtaavan joen verran päivässä (2. Moos. 17:1-7).

Jer. 32:20: "Sinä teit ihmeitä ja tunnustekoja Egyptissä ja teet niitä yhä sekä Israelissa että muitten kansojen keskellä. Sinä olet hankkinut nimellesi kunnian, joka pysyy."

Raamattu kertoo, että Jumalalla on alttari keskellä Egyptiä ja pyhä kivi sen rajalla. Sana Giza tarkoittaa rajaa. Giza on keskellä Egyptiä Ylä- ja Ala-Egyptin valtakuntien rajalla ja sijaitsee maantieteellisesti keskellä Niili-joen suiston keskiakselia. 

Jesaja 19:19-20: "Sinä päivänä Herralla on oleva alttari keskellä Egyptin maata ja pyhä kivi sen rajalla. Tämä on merkkinä ja todistaa Herrasta Sebaotista Egyptin asukkaille.." (eng. KJV: 19 In that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the Lord. - sana alttari tarkoittaa hepreaksi "Jumalan leijona", joka viittaa Jeesuksen nimeen Juudaan Leijona, Ilm. 5:5)

Gizan pyramidi rakennettiin alun perin Jumalan alttariksi. Pyramidi muoto symboloi "Jumalan pyhää vuorta". Rakennuksen ylivoimaisen suuri koko ja enkelten apu rakentamisessa antoivat kunniaa Jumalalle. Muinaiset egyptiläiset kutsuivat pyramidia Eenokin pilariksi (The Pillar of Enoch, Jumalan profeetta Eenok: Hepr. 11:5, 1. Moos. 5:23-24). Gizan pyramidin huipulle oli tarkoitettu ilmeisesti kokonaan kultainen huippukivi, jota siellä ei kuitenkaan ole.

Ef. 20:20-22: "Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen." 

Valitettavasti rakentajat hylkäsivät kulmakiven, huippukiven, maailman valon (Joh. 8:12). Gizan pyramidin huipulla ei ole mitään kulmakiveä, huippukiveä. Enkelit ja maan asukkaat hylkäsivät Jumalansa ja tilalle tuli epäjumalanpalvelusta. Paholainen ryösti Jumalan alttarin itselleen. 

Antiokhos IV Epifanes onnistui myös valtaamaan Jerusalemin temppelin seitsemäksi vuodeksi epäjumalanpalveluspaikaksi, mutta juutalaiset valtasivat temppelin takaisin hanukka-juhlan aikana vuonna 165 eKr.  Myös hanukan aikana Nooan arkki nousi maasta vesien nostamana. Jeesus, Yeshua kutsui itseään maailman valoksi (Joh. 8:12) Jerusalemin temppelissä hanukan aikana.

Luuk. 20:17 ".. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Kuka ikinä tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa."

Raamatun Juudaksen kirja 1:14 siteeraa Raamatun ulkopuolista Eenokin (Henok) kirjaa. Eenok on Raamatussa mainittu Jumalan profeetta seitsemännessä sukupolvessa Aatamista. Eenok eli 365 vuotta ja otettiin suoraan taivaaseen näkemättä kuolemaa (Hepr. 11:5, 1. Moos. 5:23-24). Raamattu ja Eenokin kirja kertovat siitä, kun Jumalten pojat eli enkelit tulivat maan päälle, koska he himoitsivat maan päällä olevia naisia ja halusivat ottaa heitä vaimoikseen. Enkelit lankesivatsyntiin (1. Moos. 6:1-8). Enkeleille syntyi jälkeläisiä, joita kutsutaan Raamatussa jättiläisiksi. Jättiläinen tarkoittaa noin kolme metriä pitkää jälkeläistä (alkukielellä nefilim). Arkeologit ovat löytäneet luiden osia, jotka viittaavat tämän kokoiseen ihmisrotuun (esim. meganthropus). 

Enkelit opettivat ihmisille aseiden valmista, noituutta ja muuta epäjumalanpalvelusta. Väkivalta, haureus ja muu pahuus levisi koko maapallolle. Syntiin langenneet enkelit heitettiin syvyyteen kahleisiin tuomiota odottamaan (2. Piet. 2:4, Juud. 1:6). Jumala nostatti maapallolle vedenpaisumuksen ja tuhosi pahan ihmiskunnan sekä enkelien jälkeläiset. Ihmiskunta ja enkelit jälkeläisineen kompastuivat kulmakiveen. Kulmakivi eli huippukivi, jonka he hylkäsivät murskasi heidät. Vain Nooa perheineen säästyi uutta alkua varten.

Jumalan huippukiven asettamisesta Jerusalemin toiseen temppeliin kertoo Sakarjan kirja. Tällä tapahtumalla on merkitystä, koska Raamatussa tapahtumat toistuvat usein monta kertaa historian aikana (profetian historiallinen täyttymys, esitäyttymys, lopullinen täyttymys jne.):

Sak. 4:7-9 (1933/38): "Mikä olet sinä, suuri vuori, Serubbaabelin edessä? Lakeudeksi sinä! Hän on paneva paikoillensa huippukiven huutojen kaikuessa: "Suosio, suosio sille! Minulle tuli Herran sana: -- Serubbabelin kädet ovat laskeneet tämän temppelin perustukset, hänen kätensä saattavat myös päätökseen temppelin rakentamisen. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot
on lähettänyt minut teidän luoksenne." 

Paholainen on aina himoinnut olevansa jumala

Paholainen, saatana on aina himoinnut olevansa jumala ja sen takia hänet heitettiin ulos taivaasta langenneiden enkeliensä kanssa (Ilm. 12:7-8). Paholainen heitettiin ulos Jumalan pyhältä vuorelta (Hes. 28:14,17). 

muumioarkku.jpg

Muumioarkku British Museumissa

Egyptin faaraot ovat myös halunneet kansan palvovan itseään jumalana. He rakensivat valtavilla uhrauksilla itselleen suureellisia pyramideja haudoiksi Gizan pyramidin mallin mukaan. He kuvittelivat väärin, että voisivat siten elää ikuisesti loisteliasta elämää. Faaraoiden rakennuttamat pyramidit yrittivät jäljitellä Gizan pyramidia, mutta rakentamisen taidokkuus jäi merkittävästi jälkeen Gizan pyramidista. 

Baabelissakin eli Babyloniassa alettiin rakentamaan korkeaa tornia epäjumalanpalvelusta ja kansan hallitsemista varten, mutta silloin Jumala sekoitti väestön kielet niin, että he hajaantuivat kaikkialle maailmaan eri kansoiksi (1. Moos. 11:1-9). Arkeologit ovat löytäneet Babyloniasta neliön muotoisen tornin perustuksen (Etemenankin ziggurat), jonka sivun pituus on 91 metriä. Kuten muutenkin paholaisen rakentamat asiat, niin tämäkään rakennus ei kestänyt ajan saatossa, se rapistui ja lopuksi jäännökset hävitettiin (verratkaa Etemenankin ja MI6rakennusten julkisivuja).


illuminati.jpg

Paholainen on anastanut valokärkisen pyramidin ja kolmion itselleen symbolikseen. Hän haluaa itseään palvottavan jumalana. Paholainen inhoaa ristiä, koska Jeesuksen, Yeshuan ylösnousemus ristinkuoleman jälkeen oli suuri tappio saatanalle. Paholainen yrittää poistaa kaikkialta risti-symbolit. Risti yritetään korvata rastilla, kolmiolla yms., jotka vievät ihmisen huomion pois Yeshuan ristillä tekemästä sovitustyöstä ja ylösnousemuksessa saavutetusta voitosta. Eräs seurakunta on ottanut käyttöön mainostoimiston rististä stailaaman liikemerkin, joka on palloilla piirretty epäsymmetrinen risti.

Vapaamuurarit ja heidän moottoripyöräkerhonsa widows sons käyttävät myös valokärkistä pyramidia symbolinaan. Vapaamuurarit luulevat lusiferin eli saatanan olevan "suuri arkkitehti", jota tämä peto ei ole. USA:n dollarin setelissäkin on tällainen valokärkisen pyramidin kuva. Hesekielin kirja kuvaa saatanaa näin:

Hes. 28:2: "Ihminen, sano Tyroksen ruhtinaalle: Näin sanoo Herra Jumala: -- Sinä olet käynyt ylpeäksi, sinä sanot: "Minä olen jumala, minä istun jumalten istuimella keskellä merta." Ihminen sinä olet, et jumala, vaikka pidät itseäsi jumalana."  28:14-15, 18-19: "Kerubiksi minä sinut tein, sädehtiväksi vartijaenkeliksi, sinä olit pyhällä vuorella, käyskentelit välkehtivien kivien keskellä. Moitteen sijaa ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan..

..Sinä teit kaupoissasi vääryyttä, monin synnein sinä saastutit pyhäkkösi. Siksi minä sytytin keskellesi tulen, ja se poltti sinut, minä tein sinusta tomua ja tuhkaa kaikkien nähden. Kaikki kansat, jotka tunsivat sinut, kauhistuvat nyt kohtaloasi. Sinä olet kammottava varoitus. Sinä olet iäksi poissa." 

Raamatun näkökulmasta katsottuna Egyptistä on tullut vaurauden, pahuuden ja epäjumalanpalveluksen symboli samalla tavalla kuin, mitä Baabel eli Babylon myös on. 

Jerusalemista Jumalan valtakunnan pääkaupunki 

Jumala siirsi pääkaupunkinsa ja temppelinsä Jerusalemiin. Jumalan suunnitelma oli, että vedenpaisumuksen jälkeen Israelin kansa kasvoi Egyptin vauraudessa suureksi ja sen jälkeen Jumala haki kansansa pois Egyptin orjuudesta. Mooses sanoi faaraolle, 2. Moos. 7:26: "..Näin sanoo Herra: 'Päästä minun kansani palvelemaan minua." 

Nyt on käynnissä kova taistelu Jerusalemista. Ulkopuoliset valtiot ja jopa paavi painostavat syntisesti Israelia jakamaa maansa sekä myös Jerusalemin palestiinalaisten kanssa. Lopun ajat ovat kuin Nooan päivät (Matt. 24:37-39). Harva astuu pelastuksen arkkiin, joka on elämän pyhittäminen niin, että pelastuu tempauksessa. Tuho tulee yllättäen ja vain harvat pelastetaan antikristuksen kynsistä pois. Antikristus tulee vielä kerran tunkeutumaan Jerusalemin temppeliin "vääränä kristuksena" ennen kukistumistaan Harmagedonin sodassa. 

2. Tess. 4: “Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.” 

Vihan maljat tuhoavat maapallon ja melkein kaikki sen asukkaan (Ilm. 16). Antikristus ja hänen väärä profeetansa otetaan kiinni ja heitetään elävänä tuliseen järveen ikuisiksi ajoiksi (Ilm. 19:20).Tämän jälkeen Jumala luo uuden maan (Ilm. 21:1), jolloin maapallo korjataan vihan maljojen tuhoista. 

2. Piet. 3:5-7: (RK) "Tieten tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma tuhottiin vedenpaisumuksessa. Mutta samalla sanalla on nykyiset taivaat ja nykyinen maa säästetty tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten."

Uusi Jerusalem laskeutuu maapallolle ja siitä tulee maapallon pääkaupunki. Jeesuksesta, Yeshuasta tulee kulmakivi, huippukivi Uuteen Jerusalemiin. Jeesus, Yeshua hallitsee maapalloakuningasten kuninkaana Uudesta Jerusalemista käsin (Ilm. 21). Asiasta lisää artikkelissa "Ilmestyskirja".

kuusisiipinen_leijona.jpg

Kuusisiipinen leijona vartioi Herran pyhyyttä


Hep. 12:28-29: "Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli." 

Jes. 29:23: "...he jälleen pitävät pyhänä minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin Pyhän ja vapisevat kunnioituksesta Israelin Jumalan edessä." 

Ilm. 4:8: "Näillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, jotka olivat molemmilta puolin täynnä välkehtiviä silmiä. Taukoamatta, päivin öin, nuo olennot lausuvat: -- Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva."


Words of the LORD:

“Each day apart from My Will for your life is time spent in the kingdom of darkness...”


(Words Received from Our LORD by Susan Davis, April 27, 2014. Yahushua = Yeshua eli Jeesus)

Susan, my daughter, I want to give you new Words. These are important Words. 

Children, it is I, your GOD, there is shifting like sand. The world is moving to evil, all is growing evil. Only a few adhere to MY Words. Only a few focus on what I have to say, who want to walk with ME every day. Very few are sensitive to MY SPIRIT and pursue the filling of MY SPIRIT. There is a depravity of Truth, MY Truth, MY Word. Very few pursue what is pure, Holy, through the Words found in MY Book, MY Holy Book. The people are not interested in their GOD, their SAVIOR, LORD, and MASTER. 

The world is collapsing under the weight of its sin--its own sin. It is crumbling and coming apart under the weight of evil, evil that is everywhere. There is only one place that is safe--in MY Arms, surrendered, submitted to MY Will, repentant, and seeking after ME with a child-like faith with a heart that pursues GOD as the ONLY HOPE...the ONLY SHELTER...the ONLY SOLUTION...the ONLY RELIEF to a world dying and full of corruption.

Children, you must come alive, come away. See your GOD as your ONLY HOPE, the ONLY WAY, The NARROW PATH to freedom. There is no other road. All other roads lead to destruction. All other roads are paved with traps, holes, and road blocks placed in your way by MY enemy to destroy you. Surrender to ME and make your way back to the Narrow Road. All other routes are sure destinations to hell and your destruction. These Words are for your benefit, to guide you, lead you, to bring you back to safety.

There is no hope in this dying world except with a relationship with ME, your LORD and SAVIOR. Drop the world, stop holding hands with evil, the evil that surrounds you. You must be set apart. There is no other way. You must pull away from the world. Only I can enable you to do this. Only I have what you need to pull yourself free from the sin that besets you and keeps you in its grip. It is only by MY SPIRIT that you can accomplish what you need to be set free from the pull of sin and the lure of the world.

Lay your life down. Surrender your ALL. Repent for the sin you commit daily. This is the only way. Acknowledge the price I paid to cover your life of sin, the things you have done against ME, your CREATOR. I will receive you and give you a clean heart, clean robes. You must be willing. Only you can do this, no one else can do this for you. 

Turn back to your GOD. I will purify you, clean you up, put a spirit of right-thinking within you, MY SPIRIT. HE will guide you, lead you in MY Perfect Will for your life. 

Don't tarry. Each day apart from My Will for your life is time spent in the kingdom of darkness apart from the LOVER of your soul, bringing destruction into your path. Exchange your heart of stone for a heart of flesh. Now is the hour of your deliverance if you accept MY Offer. Receive MY Offer of MY Blood-Covering over your sin, your life of sin against your GOD. There is no other way to blot out your sin and the evil that comes between us and will separate us for eternity. 

There is only a brief time before the world will slide into total depravity, into the hands of the enemy. Are you coming out with ME when I retrieve MY bride or staying behind to face the worst? 

Salvation is MY Offer. Come and redeem your soul. 


I Am the GOD worth knowing, YAHUSHUA


John 12:40 (KJV): He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them. 

2 Corinthians 4:4 (KJV): In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of CHRIST, WHO is the Image of GOD, should shine unto them. 

Matthew 7:13-14 (KJV):
 13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: 14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. 

Ephesians 5:25-27 (KJV):
 25 Husbands, love your wives, even as CHRIST also loved the church, and gave HIMSELF for it; 26 That HE might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word, 27 That HE might present it to HIMSELF a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.

PS:  Jeesus Nasaretilaisen kirje Piispa Tapio Luomalle