Aloitteen pohja


Kansalaisaloitteen otsikko

Vetoomus vapaamuurariuden ja bilderbergiläisyyden kieltämiseksi lakisääteisesti Suomessa

Aloitteen päiväys

_._.2015

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä Oikeusministeriön asianumero OM ……… ?

Aloitteen sisältö

1. Bilderberg-ryhmä

2. Yleisesti esitettynä bilderberg-ryhmä on epävirallinen vuotuinen konferenssi noin 150 vieraalle, joista useimmat ovat talouselämän, median tai politiikan vaikuttajia. Bilderberg nimi tulee alankomaalaisen hotellin mukaan, jossa ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 1954. Bilderberg-kokousten idean luojana pidetään Joseph Retingeriä. Ryhmän muita perustajajäseniä olivat Denis Healey, David Rockefeller ja Alankomaiden prinssi Bernhard, joka toimi Bilderbergin puheenjohtajana lähes 20 vuotta.

3. Ryhmällä on toimisto Leidenissa Alankomaissa. Ryhmän 42. kokous pidettiin vuonna 1994 Helsingissä, Suomessa. Tapaamisissa käytyjen keskustelujen sisällöstä ei paljasteta ulkopuolisille. Salaisuuksia on kuitenkin paljastunut eräiden rohkeiden henkilöiden toimesta, jotka ovat loikanneet pois elitistisestä ruodusta sekä asioita on tullut julkisuuteen tiettyjen pelkäämättömien tutkijoiden ansiosta.

4. Yllä mainitut bilderbergiläiset henkilöt kuuluvat maailman harvanvaltaan, joka hyödyntänee maksimaalisesti vapaamuurareita.

5. Bilderberg-ryhmän toiminnan tulokset

6. Bilderberg-ryhmä on edistänyt valtioterrorismia, jota Israelin & USA:n kolonialistinen suurstrategia edustaa. Tähän sisältyy globaalin uusliberalistisen pankki- ja talouselämän köyhyyden maksimointi ja ihmisarvon raju mitätöinti maailmassa. Nämä operaatiot siunataan Naton sotakoneistolla, jossa näkyvimpänä tekijänä on USA, joka on planeettamme ehdoton ”moraalin vartija” sen ”rauhan turvaamisen” työssään.

7. Myös tuomari tasolla on havaittu Bilderberg-ryhmän aikaansaannokset. Tuomari Ferdinando Imposimato haastattelussaan paljastaa saaneensa haltuunsa dokumentin, josta ilmenee Bilderberg-ryhmän osallisuus salaliittoon äärioikeistolaisen ryhmän Ordine Nuovo (Uusi järjestys) kanssa. Ordino Nuovo on omistautunut terrori-iskujen toteuttamiseen. Bilderberg-ryhmän toiminta voidaan kuvat isoveli-roolilla, jossa valvotaan ja käytetään vapaamuurareita ja terroristeja instrumentteinaan.

8. Bilderberg-ryhmän ja vapaamuurarien salapuolueen liikkeelle panevana voimana on sionistinen eliitti, jota muun muassa Rockefellerit ja Rothschildit edustavat. Tietysti eliitillä on käytössään lukuisat järjestöt ja tiedusteluelimet. Kyseisen oligarkian ansiosta on ensimmäisen maailmansodasta alkaen, nykypäivään saakka on surmattuja ainakin 100 miljoonaa ihmistä.

9. Vapaamuurarit

10. Vapaamuurarit ovat maailman ensimmäisin, vanhin ja voimakkain poliittinen puolue, joka ei ole hävinnyt ainuttakaan kamppailua toimintansa aikana. Juuri nykyisin vapaamuurarit ovat hegemoniansa huipulla. Jäsenen asema määrää organisaatiossa hänen muurariuden asteensa, jonka saavuttaminen edellyttää jäseneltä ehdottoman täsmällisesti määrättyjä ohjeita. Organisaatiossa on yhteensä 33 astetta. Kolmenkymmenen asteen ylittävät astejohtajat muodostavat ylimmän asteen, domeenin. Tämä siksi, että veljeskunnan pääasiallisin johto on yleisesti luovutettu ylimmän asteen haltuun.

11. Sovellettuna vapaamuurareiden salapuoluetta perinteiseen puoluearvojärjestyksen malliin, näyttää salapuoleen organisaatio seuraavanlaiselta: Alimman kolmen ensimmäisen asteen loosit edustavat salapuolueen paikallis-, piiri- tai aluejohtoa. Ylemmän asteen loosit 29. asteeseen saakka rakentavat vapaamuurareiden salapuolueen organisatorisen rungon. Ne salapuolueen johtoelimet, jotka edustavat ylimmän asteen vapaamuurareita nauttivat suvereenista valta-asemasta, jota Steinhauser vertaa NKP:n politbyroon ja pääsihteeristön asemaan Stalinin totalitaarisella valtakaudella (Steinhauser 1994). On olemassa erilaisia vapaamuurarijärjestöjä. Yksi niistä on esimerkiksi juutalaisen vapaamuurarijärjestön (B'nai B'rith), joka on hallitsevassa asemassa ei-juutalaisten vapaamuurarijärjestöihin nähden. Suomestakin löytyy rehellisiä ja pelkäämättömiä ihmisiä, jotka ovat kavunneet korkeiksi vapaamuurareiksi, mutta havaittuaan organisaation demonisen luonteen, eronneet siitä. Yksi tällainen oli edesmennyt dipl. Ins. ja tiedetoimittaja Pertti Jotuni. Lainattakoon muutamia otteita Jotunin haastattelusta: - Vapaamuurarien ajatusrakennelma on elitistinen ja röyhkeä. - Vapaamuurareiden toiminnan taustalla on rangaistuksen pelko, ei persoonallinen tunne siitä, mikä on oikein ja mikä väärin.

12. Vapaamuurareiden aikaansaannokset

13. Esitämme tässä joitakin esimerkkejä operaatioista ja hankkeista, joihin vapaamuurarit ovat tehokkaasti osallistuneet. Tapauksia olisi tietysti paljon enemmänkin, mutta näistä selviää kyseisen salapuolueen luonne. Benjamin Freedmanin mukaan Israelin valtion perustaminen tulee johtamaan kolmanteen maailmansotaan. Freedman esittää, että sionistinen eliitti, josta tässä käytetään termiä Israel-myönteinen eliitti, olivat syypäitä sotien eskalointiin ensimmäiseksi ja toiseksi maailmansodaksi. Koska vapaamuurarit ovat mainitun kansainvälisen eliitin yksi tehokkaimmista poliittisista aseista, niin selvää on, että sitä työkalua myös käytettiin mahdollisimman tehokkaasti.

14. Steinhauserin mukaan vapaamuurarien (jota järjestöä yllä mainittu oligarkia on käyttänyt ja käyttää) valta pohjautuu pankkitoimintaan. Niinpä mm. vapaamuurareiden hallussa oleva maailman mittavin pankki toisin sanoen USA:n yksityinen keskuspankki Federal reserve System perustuu historian suurimpaan rahapetokseen. Tässä petoksessa on USA:n kansalaisten verorahoja ryöstetty tähtitieteellisiä summia. Vapaamuurareiden hallussa oleva oikeus painaa dollareita mahdollistaa mammuttimaisen lahjonnan, joka on vapaamuurareiden hegemoniankäytön kulmakivi. Luonnollisesti FED:n taloudellisen syöpäkasvaimen ansiosta ovat näivettyneet lähes kaikki maailman valtiot.

15. Euroopan Unioni on kehittymässä entistä byrokraattisemmaksi ja demokraattisen valvonnan ulottumattomissa olevaksi super-Neuvostoliitoksi, mitä vapaamuurarien salapuolue diktaattorin ottein hallitsee. EU:n tarkoituksena on myös muodostaa massiivisten pakolaisvirtojen välityksellä ihmisrotujen sulatus-uuni, joka palvelisi maailmaneliitin unelmaa uudesta ihmisrodusta. Tohtori Karl Steinhauser paljastaa selvästi vapaamuurareiden osuuden useisiin Euroopan historian tapahtumiin, esimerkiksi Ranskan ja Venäjän vallankumouksiin. Näissä kaikessa kuitenkin vapaamuurareita ovat ohjailleet ylimystö, josta nykyisin voidaan käyttää nimitystä sionistinen eliitti. Perustelut

16. JOHDANNOKSI

17. Ehdotamme uuden lain säätämistä siten, että uusi laki tulisi kieltämään liittymisen vapaamuurareihin ja vapaamuurariuden kaikilta Suomen kansalaisilta. Tämä mahdollinen uusi laki tulisi myös kieltämään bilderbergyhteydet jokaiselta Suomen kansalaiselta. Tällä kansalaisaloitteella vastustetaan Suomalaisten liittymistä vapaamuurareihin ja kokoontumista bilderbergkokouksiin, jotka toimivat vapaamuurarien ”salaohjekonferensseina”. Kielto tulisi koskea ennen muuta poliittisia päättäjiä sekä kunnallisella, että valtakunnallisella tasolla, kansanedustajia, keskeisissä virkamieselimissä vaikuttavia henkilöitä, kuten esimerkiksi tuomarit, lääkärit, poliisit jne.

18. Kansalaisaloitteen tarkoituksena on siis kerätä riittävä määrä allekirjoituksia määrätyssä ajassa, jotta mahdollistettaisiin eduskunnan käsittely, jonka tarkoituksena olisi kieltää lakisääteisesti vapaamuurarius ja bilderbergyhteydet kaikilta Suomen kansalaisilta.

19. Emme keskity tässä kuvaamaan esim. vapaamuurareiden symboleja, loosi-istuntoja yms. rituaaleja, vaan sitä vastoin tuomme esille lyhyesti olennaisia asioita vapaamuurareiden poliittisen puolueen roolista hallitusten valloittamiseksi tietylle eliitille. Näistä aiheista on runsaasti teoksia joihin kukin voi tutustua tykönään. On synti alistua lammasmaisesti totalitarismiin, joka alistaa, orjuuttaa ja polkee lokaan kansalaisten ihmisarvon sekä vapauden. Vaikka taistelu tällaisia pimeyden voimia vastaan ei heti tuottaisikaan tulosta, niin silti ihmisen arvoon ja vapauteen sisältyy velvollisuus kamppailla sortajaansa vastaan.

20. MIKSI TÄLLAINEN ADDRESSI ON TÄRKEÄÄ?

21. Suomalaisten lakisääteisesti kieltäminen vapaamuurareihin liittymiseen ja osallistumiseen bilderbergkokouksiin estäisi osaltaan hallintovallan ja yhteiskunnan luisumisen entistä epädemokraattiseksi valtahirviöksi, jonka päätäntävallan juuret olisivat Euroopan Unionin byrokraattisen super-Neuvostoliiton valtakoneistolla. Niin ikään kielto eliminoisi Suomen ja sen kansalaisten orjuuttamisen prosessia Uudenliberaalisen sivilisaation, jonka tavoitteena on yksi maailmanhallitus, alttarille. Siten suomalaisten ja Suomen itsenäisyys taistelu kohti vapauden aamunkoittoa häämöttäisi kirkkaampana edessämme.

22. Bilderbergiläisten tarkoitus

23. Bilderbergiläisten toiminnan merkitys selviää seuraavasta kuvauksesta: Ensinnäkin mainittakoon, että vapaamuurareiden ylempi taso eli korkeimmat toimihenkilöt ja alempi aste toisin sanoen toimeenpanevat elimet ovat täysin toisistaan erillään. Kuinka siis käskyjen jakaminen onnistuu? Tähän on yksinkertainen ratkaisu, joka on vapaamuurareiden salaohjejärjestelmä. Tässä systeemissä vapaamuurarien salapuolueen toimeenpanevat elimet saavat ohjeet, mutta eivät tiedä keneltä ne saapuvat. Kuten myös julkisuudessa ei tiedetä salaisesta yksisuuntaisesta kommunikaatiosta. Tämä salainen ohjeistusprosessi on mahdollista vain esimerkiksi kansainvälisen bilderbergylimystön vuotuisen salakonferenssin yhteydessä (Steinhauser 1994). Muun muassa edellä mainittu on bilderberg-ryhmän kokoontumisen motivaationa. Toisin sanoen näin harvainvalta välittää vapaamuurareiden ja myös heidän ulkopuolisten välikäsiensä avulla yksisuuntaisia viestejä ja ohjeita bilderberg-ryhmälle, poliittisen, sotilaallisen, ja taloudellisen hegemonian saavuttamiseksi maapallollemme. Kaikkien bilderberg kokouksiin osallistujien ei siis tarvitse olla, kuten ei ole kaikki olleetkaan, vapaamuurareita. Bilderberg-ryhmä, kuten myös vapaamuurarit pyrkivät saavuttamaan Uuden maailmanjärjestyksen, maailmanhallituksen, jossa pyramidin huipulla on sionistinen eliitti ja muut pyramidin tasot muodostavat alaspäin mentäessä portaittain lisääntyvän orjuuden asteen

24. Vapaamuurareiden tarkoitus

25. Vapaamuurarit on kansainvälisesti levinnyt järjestö, joka toimii Israel-myötämielisen eliitin poliittisena instrumenttina yhteiskuntien ja valtioiden valloittamiseksi sisältäpäin. Siten vapaamuurareiden salaseura auttaa Israelin & USA:n imperialististen suurstrategioiden toteutumista maailmassa. Uuden maailmanjärjestyksen mukaisella eliitillä, jonka keulakuvana toimii Israel-myönteinen eliitti, on lukuisia erilaisia järjestöjä agendansa eteenpäin viemiseksi. Kuitenkin vapaamuurarit järjestö on näistä ilmeisesti tehokkain maailmanvalloituksen väline. Se on erittäin efektinen salaisuutensa ja huippuunsa viedyn ”puolueuskollisuutensa” ansiosta.

26. Aloitteen taloudellinen tuki 

27. Kannatusilmoitusten keräystavat Kansalaisaloite.fi

28. ....