Lämmitystarve - ilmastonmuutos vertailu

Olen puuhastellut myös kiinteistöjen ylläpidon ja energiaseurantojen parissa. Tässä lämmitystarvetaulukoiden (astepäiväluku) vertailutilastot vuosilta 1981-2010 ja 2008-2014. 

logo_pdf_2.png

Dokumetin taulukot ja niiden kuvaajat ovat vastaavia seuraavasti

sivut 1 ja 13, 2 ja 14, 3 ja 15 jne.

sivut 25 ja 41, 26 ja 42, 27 ja 43 jne.

(Tulostus A4)

Minusta merkittävä tieto on se että, näitä lämmitystarvekauden tilastoja verrattaessa keskenään, ei keskiarvon nousua tai laskua juuri tapahdu. Tällöin lämmityskauden aikana (vuosina 1981-2010), ei ole tapahtunut keskimäärin lämmitystarpeen kasvua tai alenemista. 

Taulukoista voidaan päätellä myös se että, ilmaston ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja lämmitystarve heittelee aiempaan. Tämä voisi viitata ilmakehässä tapahtuneisiin muutoksiin, esimerkiksi suihkuvirtausten tms. vaikutuksiin, tai sitten ilmaston muokkaukseen ja sitä kautta ilmaston muutokseen.

Jos halutaan tietää myös kesäkuukausien mahdolliset lämpötilan muutosvaihtelut ja suuntaus pitkällä aikavälillä, tulisi etsiä kattava lämpötilojen mittausarkisto ja tehdä vastaavat vertailut. (Tässä vertailussa käytetty data kävisi jos se olisi saatavilla kokonaisuudessaan)

Saattaa olla että mahdollisesti tehdyillä ilmakehänmuokkaus toimilla on tarkoituksella tasattu alueellisia lämpötiloja ja näin pysytty keskimääräisissä arvoissa.

Esimerkki yhdestä ilmiöstä joka viittaa kemikaalivanojen käyttöön ilmakehän eri osien muokkauksen osalta.  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmakehän_hämärtyminen

Alla näkymä kuukausista 1-12, 9 kpl pylväitä/kk

Vasen 9 kpl pylväikkö, lämpötilat tammikuiden osalata, seuraavana helmikuu jne.

Pylväsryhmän vasen pylväs on vuosien 1981-2010 keskiarvo, seuraava pylväs kuvaa vuoden 2008 lämmöntarvetta Suomessa. Kolmas pylväs vasemmalta vuoden 2009 tarvetta jne. Yhdeksäs pylväs vuoden 2015 lämmöntarvetta.

Nyt voitkin verrata vuosien 2008-2014 keskiarvoja vuoosien 1981-2010 keskiarvoon.

(Vuosi 2015 täydennetty huhtikuuhun asti.)

1981-2010__2008_2009_2010_2011_2012_2013_2014.jpgLaskelma kerrostalon kulutuksesta ja vertailu

Laskelmaa varten tarvitaan lisätiedoiksi

- kohteen sijainti

- kohdevuodessa kulutettu energiamäärä

- kohdevuoden energiakustannus 

- kyseiset tiedot laskettavalta ajanjaksolta (haluttu ajanjakso mahdollista laskea 2008-2014)

lammankulutus_lasssin.jpg