Suomen säteilyturva, SST


sst_logo_1.jpg

Suomen säteilyturva (SST) on Facebook yhteisö, joka etsii ydinvoimateollisuuteen ja sen haittoihin
liittyviä tietoja sekä dokumentteja. Arvioimme myös tilannetta kansalaisen saatavilla olevin tiedoin ja omin päätelmin.

SST:n arkisto 

Ilmoitetut ydinkokeet ja suorittaja maat

Ionisaatio:

http://www.airtecoyab.fi/ionitradikaalit.html

Ydinvoiman maanalaiset varastot eivät ole turvallisia.
Toistaiseksi tiedossani on kiinteät maanalaisetvarastot vain USA:ssa ja Suomessa.
USA:n varasto syttynyt tuleen
Jättesäiliöt poksahtelevat auki jo sulkemisen jälkeen kuljetusvaiheessa. (linkki tulossa)
Ydinvoimateollisuuden varastoituja säteilyjätteitä pitää tuulettaa, koska säteilyn jatkuessa kiiteä materiaali edelleen kaasuuntuu ja muodostaa painetta suljetuissa astioissa. Onkin oletettavaa että loppusijoitusjäte joudutaan tuulettamaan ulkoilmaan tai se sijoitetaan kiinteän aineen sisälle, jolloin aines toimii puskurina säteileville kaasuille.