Ionisaatio

ol12_2.jpg


Tässä 21.4.2015 klo 5.00 tapahtunut HAARP tai vastaava ilmiö Ruotsissa. 
Huomioikaa että tuuli voimistuu tuulikartassa kyseisessä kohdassa... syy luultavasti se että auringon laskiessa tuuli heikkenee yöksi ja ionisaatiota alkaa kertymään ydinvoimaloiden päälle. Tällä menetelmällä siis puhalletaan ionisaatiota pois voimalan yltä, luultavasti pitkin yötä...

https://www.youtube.com/watch?v=5YqdmoCaWjw&feature=youtu.be


YDINVOIMAN HAITAT 1.
Reaktoreiden jäädytysveden päästöt ja ydinvoimaloiden päälle, ilmakehään muodostuvat päästöt:

Ionisoivaa säteilyä ei voi aistein havaita. Radioaktiiviset aineet lähettävät ionisoivaa säteilyä. Säteilyä ovat mm. hiukkassäteilylajit alfa- ja beetasäteily sekä sähköisenä aaltoliikkeenä etenevä gammasäteily.

Alfa, Beta ja Gamma säteily ionisoivat säteilylähteen ympäröivää vettä tai ilmaa. Säteilevät hiukkaset törmäävät ilmassa tai vedessä oleviin molekyyleihin, ytimet hajoavat, irrottaen niistä elektroneja. 
Kun elektronit irtoavat syntyy positiivisia ioneja. Kun neutraalit molekyylit sieppaavat irronneita elektroneja, syntyy negatiivisia ioneja.

- Alfahiukkanen muodostuu kahdesta protonista ja kahdesta neutronista.
- Beetahiukkaset ovat negatiivisesti varautuneita elektroneja tai elektronien antihiukkasia, eli positiivisesti varautuneita positroneja.
- Protoni on positiivisesti varautunut hiukkanen.
- Myoni on elektronin kaltainen varattu alkeishiukkanen.

Esimerkiksi kuutiometrissä poutapilveä voi olla mijadi kiloa vettä. Ilmakehässämme sanotankin virtaavan joet, käytännössäkin tämä on siis totta. Ilmavirtausten muuttuessa, myös pilvien ilmavatjoet muuttavat suuntaansa ja tämä saattaa näkyä sadannan määrän vaihteluna, ja sitä kautta esimerkiksi sadon määrän muutoksina.

Jos ilmakehän vettä - siis atomeja viritettäisiin esim. laserilla tai haarpilla oikealle taajuudelle, ne alkaisivat luovuttamaan fotoneja, eli näkyvääkin valoa. Virittyessään ylempään energiatilaan, havaittu väri johtuu neonatomien lähettämistä valokvanteista eli fotoneista, jotka vastaavat havaitun värialueen aallonpituutta. Yksittäiset atomitkin voivat imeä valoa, mutta ne eivät ole minkään värisiä, koska atomit säteilevät kaiken imemänsä valon sellaisenaan takaisin. Toisin kuin atomit, molekyylit eivät yleensä säteile samaa valoa, jonka ne imevät. Aineen värin määrää se, minkä osan aine heijastaa siihen osuvasta valosta. Esimerkiksi keltainen t-paita imee itseensä kaikki muut aallonpituudet, mutta ei sitä jonka aivomme aistivat keltaisena. Pilvistä vapautuu sähkömagneettista säteilyä, joka on teoriassa muutettavissa sähköksi.

Linkki kemikaalivana videoon 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjiII19FbUo&feature=youtu.be

Kuvassa levitetty kemikaalia Olkiluodon ylle.

olkiluoto_123.jpg

Ionisointi vaikuttaa meriä happamoittaen. Meret happamoituu mm. ydinvoimaloiden ionisoituneiden laudevesien kautta (suuri lämpökuorma, myös suuri ionisaatio vaikutus) Lisäksi merivesi höyrystyy ilmaan jossa mm. ydinvoimaloiden radioaktiiviset päästökaasut ionisoivat vesimolekyylejä. mm. happosateita syntyy vesimolekyylien reagoidessa toisiin ilmakehän pitoisuuksiin.

co2.jpg


http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=ilmastouutisia&news_id=3728