Teollisuus

Kaivosteollisuus

Uraanin louhinta Suomessa !!!

  1. Energy Standard 1, 2, 3, 
  2. Uraanin hinta tulee nousemaan ja avolouhoksien määrä on Suomessa kasvussa 1, 2, 3,
  3. Uraania saadaan myös muiden louhittavien ainesten sivutuotteena. (Esim. kulta) 1, 2, 3,
  4. Esiintymien valtaus ja hinta 1, 2, 3,
  5. Ruotsi 1, 2, 3, 
  6. Hinta 123,  Hinta nyt???
  7. ...