Poliisi, aseiden takavarikko

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: Saros Jukka POL
Date: 13. toukokuuta 2015 at 12:26
Subject: Re: VS: VS: Kuulustelu

Hei,

Kiitos yhteystiedoista, hyvä ettei tutkinan johtoa ole salattu.

Kolmannen kerran kysyn seuraavaa, miten saan aseet hakeneiden poliisien nimet tietooni?

Vältteletkö vastaamasta asiaan? Onko siihen jokin syy?

Et toimittanut tietoja kirjeitse, etkä sähköpostitse. Et myöskään kerro miten menetellä että saan nimet tietooni. Sähköpostitse ette siis nimiä luovuta, se onkin viisasta nykyaikana.

Minulle riittää tiedoksi myös Poliisien etunimen kirjain sekä täydellinen sukunimi. Tarvitsen tiedot ja ne pitää minulle luovuttaa, lainmääräämin edellytyksin tai vaihtoehtoisesti kertoa miten menetellä nimet tietooni saadakseni. 

Poliisin toiminta alkaa vaikuttamaan erittäin kyseenalaiselta, tällä kohdin.

Terveisin,

Marko A.

13. toukokuuta 2015 kello 11:54 Saros Jukka POL kirjoitti: 

Lupaharkinta-asiassa ylikomisario Juha Rosendahl.

Rikostutkinnassa ole yhteydessä Hannu Hartikaiseen häneltä' saat tarkemmat tiedot.

terv Jukka Saros

 

Lähettäjä: Marko Autio [mailto:herttuan@suomi24.fi] 
Lähetetty: 12. toukokuuta 2015 17:33
Vastaanottaja: Saros Jukka POL
Kopio: Rosendahl Juha POL; Hartikainen Hannu POL
Aihe: Re: VS: Kuulustelu

 

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: Saros Jukka POL
Cc: Rosendahl Juha POL , Hartikainen Hannu POL
Date: 12. toukokuuta 2015 at 17:33
Subject: Re: VS: Kuulustelu

Hei,

Kehen voin olla yhteydessä lupaharkinnassa? Kuka on lupaharkinan tutkinnanjohtaja?

Kehen voin olla yhteydessä rikostutkinnassa? Kuka on rikostutkinnan tutkinnanjohtaja?

Miten saan asunnollani käyneiden poliisien virkamerkin tiedot itselleni, jos niitä ei voida sähköpostitse toimittaa? Tähän kohtaan minulle riittäisi kyseisten poliisien nimitieto esimerkiksi heidän sähköpostiosoitteensa.


Alla olevia muita kysymyksiäni en nyt lisää tähän koska oletan että ilmoitat minulle yllä kysymäni henkilöt, joiden kanssa asiaa voi selvitellä, jotta asiaan vaikuttavat seikat tulee kesiteltyä.

Terveisin,

Marko A.

12. toukokuuta 2015 kello 13:05 Saros Jukka POL kirjoitti:

Tervehdys!
Rikostutkinnassa olevasta asiasta en voi sanoa mitään, koska sen tiedottamisesta vastaa tutkinnanjohtaja. Lupaharkinta ja rikostutkinta ovat kaksi eri asiaa ja niillä on eri tutkinnan johtajat.

Ampuma-aselupien peruutusharkintaa, väliaikainen haltuunotto, varten olen lähettänyt teille ne tiedot joiden pohjalta asiaa tässä vaiheessa käsitellään. Kuulemiskirjeeseen on kirjattu lyhyesti ne asiat, joiden perusteella väliaikaista haltuunottoa harkitaan.

Väliaikaisella aseiden haltuunotolla pyritään turvaamaan lopullinen lupaharkinta. Varsinaisen peruutusharkinnan suorittamiseksi pitää olla selvillä kaikki ne seikat joihin mahdollisessa peruutuspäätöksessä tullaan vetoamaan. Varsinaisen peruutuspäätöksen tekemiseksi teidät pitää aikanaan kuulla ja se tehdään mielellään henkilökohtaisesti. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole vielä tiedossa kaikkia niitä asioita, jotka mahdollisesti tulevat kysymykseen kun lopullista päätöstä asiassa tullaan tekemään.

Sähköpostitse emme lähetä kenenkään henkilötietoja.

terveisin ylikonst. Jukka Saros L-U PL Espoo ppa /lupavalvonta puh 0295413069


---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: "jukka.saros" , "juha.rosendahl" , Hartikainen Hannu POL
Date: 12. toukokuuta 2015 at 10:35
Subject: Re: Kuulustelu

Hei,

Tiedoksi että jos en saa kommentianne 13.5.2015 klo 12.00 mennessä aiemmin esittämiini kysymyksiini, annan asian selvittelyn asianajajan tehtäväksi 14.5.2015 klo 12.00. jotta saan varmistettua tarvittavat tiedot kirjallisen vastineeni antamiselle.

Aiempien kysymysten lisäksi tiedustelen onko tällä/näillä tutkinnan alaisella/alaisilla asialla/asioilla yksi vai kaksi tutkinnanjohtajaa?

Kohtaan 1.

Pyydän saada tietää onko muuta lisätietoa saatavilla haltuunottotilanteesta kuin nyt liitteenäkin näkyvät tiedot? Jos lisätietoja on saatavilla tai niitä pitää hakea, miten menetellä?

(Pyydänkin toimittamaan kopion poliisien laatimasta raportista koskien haltuunottotilannetta.)

Kohta 2.

Pitääkö minun tehdä poliisipartion toimista rikosilmoitus... =/ tai onko minulla oikeus saada muuten tietooni partion henkilötiedot, siinä määrin kuin laissa tiedot on ilmoitettava. Jos lisätietoja on saatavilla tai niitä pitää hakea, miten menetellä?

(Pyydän saada tiedokseni myös poliisipartion kavereiden nimet ja virkatunnukset.)


Kohta 3.

Vaisala Oyj:n riskienhallintajohtaja Ari Meskanen teki minusta kirjallisen ilmoituksen. Saisinko kyseisen kirjallisen ilmoituksen sisällön ja muut tiedot tiedokseni, siinä määrin kuin se on lain mukaan mahdollista? Jos lisätietoja on saatavilla tai niitä pitää hakea, miten menetellä?
(Haluaisinkin tietää, mihin arvioon haltuunottotoimenne perustuvat? Jos minusta on mahdollisesti annettu väärä lausuma tai lausumia, haluan tietää perusteen kaikkinensa, joten voin harkita oikeustoimia tässäkin asiassa.)

Kohta 4.

Hoidettu.

Kohta 5.

Tiedustelen onko tällä/näillä tutkinnan alaisella/alaisilla asialla/asioilla yksi vai kaksi tutkinnanjohtajaa?

Tämä yhteydenottoni siksi koska kirjallinen vastausaikani kuluu ja asian kirjaaminen vaatii oman selvityksensä sekä harkinnan.

Jos asia on jo hoidon alla niin hyvä.

Terveisin,

Marko A.

 

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: Hartikainen Hannu POL , "juha.rosendahl" , "jukka.saros"
Date: 8. toukokuuta 2015 at 18:55
Subject: Re: Kuulustelu

Hei,

Laitan teille kaikille vielä tiedoksenne 8.5.2015 saamani kirjeen kopioita, jotka selvittävät asiaa osaltaan ja antaa minulle myös mahdollisuuden kijallisen vastineen jättämiseen 21.5.2015 mennessä. (Liitteet 1-4)

Kiitän vielä mahdollisuudesta jättää selvitykseni nyt kirjallisena.

logo_pdf_2.png logo_pdf_2.pnglogo_pdf_2.pnglogo_pdf_2.png

Tarvitsen vielä tarkentavia tietoja ennen kuin katson että minulla on valmius antaa kirjallinen selvitys. (suluissa jo aiemmin esittämiäni kysymyksiä)

Kohtaan 1.

Pyydän saada tietää onko muuta lisätietoa saatavilla haltuunottotilanteesta kuin nyt liitteenäkin näkyvät tiedot? Jos lisätietoja on saatavilla tai niitä pitää hakea, miten menetellä?

(Pyydänkin toimittamaan kopion poliisien laatimasta raportista koskien haltuunottotilannetta.)

Kohta 2.

Pitääkö minun tehdä poliisipartion toimista rikosilmoitus... =/ tai onko minulla oikeus saada muuten tietooni partion henkilötiedot, siinä määrin kuin laissa tiedot on ilmoitettava. Jos lisätietoja on saatavilla tai niitä pitää hakea, miten menetellä?

(Pyydän saada tiedokseni myös poliisipartion kavereiden nimet ja virkatunnukset.)


Kohta 3.

Vaisala Oyj:n riskienhallintajohtaja Ari Meskanen teki minusta kirjallisen ilmoituksen. Saisinko kyseisen kirjallisen ilmoituksen sisällön ja muut tiedot tiedokseni, siinä määrin kuin se on lain mukaan mahdollista? Jos lisätietoja on saatavilla tai niitä pitää hakea, miten menetellä?
(Haluaisinkin tietää, mihin arvioon haltuunottotoimenne perustuvat? Jos minusta on mahdollisesti annettu väärä lausuma tai lausumia, haluan tietää perusteen kaikkinensa, joten voin harkita oikeustoimia tässäkin asiassa.)

Kohta 4.

Hoidettu.

logo_pdf_2.pnglogo_pdf_2.png

From: Marko Autio 
To: Saros Jukka POL 
Date: 6. toukokuuta 2015 at 15:24

Kohta 1.
Pyydänkin toimittamaan kopion poliisien laatimasta raportista koskien haltuunottotilannetta.
Kohta 2.
Pyydän saada tiedokseni myös poliisipartion kavereiden nimet ja virkatunnukset.
Kohta 3.
Haluaisinkin tietää, mihin arvioon haltuunottotoimenne perustuvat? Jos minusta on mahdollisesti annettu väärä lausuma tai lausumia, haluan tietää perusteen kaikkinensa, joten voin harkita oikeustoimia tässäkin asiassa. 
Kohta 4.
Aiemmin saamani sähköpostin uudelleen lähetys mahdollisine liitteineen. Sähköposti selvitti aseiden poisoton lakipykäliä muine tietoineen. Terveisin,

Marko A.

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Sxx Jxx POL
To: Marko Autio
Date: 7. toukokuuta 2015 at 7:35
Subject: VS: VS: Yhteydenottoppyyntö!

Kiitos! Perille tuli.

 

yk Jxx Sxx

---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: Sxx Jxx POL
Date: 6. toukokuuta 2015 at 15:24
Subject: Re: VS: Yhteydenottoppyyntö!

Hei,

Hyvä jos käynti asemalla kuultavana ei ole vielä välttämätön.  

Tarvittavat paperit voi laittaa jäljempänä olevaan osoitteeseen.

Pyytäisin vielä toimittamaan saamani sähköpostin uudelleen, koskien aseiden haltuunottoa, koska olen saamani viestin poistanut vahingossa, tai oikeastaan vaikuttaa siltä että kaikki oikeustoimiin avaamani kansiot ovat hävinneet sähköpostistani erikoisesti johonkin.

Kohta 1.

Pyydänkin toimittamaan kopion poliisien laatimasta raportista koskien haltuunottotilannetta.

Kohta 2.

Pyydän saada tiedokseni myös poliisipartion kavereiden nimet ja virkatunnukset.

Kohta 3.

Haluaisinkin tietää, mihin arvioon haltuunottotoimenne perustuvat? Jos minusta on mahdollisesti annettu väärä lausuma tai lausumia, haluan tietää perusteen kaikkinensa, joten voin harkita oikeustoimia tässäkin asiassa. 

Kohta 4.

Aiemmin saamani sähköpostin uudelleen lähetys mahdollisine liitteineen. Sähköposti selvitti aseiden poisoton lakipykäliä muine tietoineen. 

---

Materiaalin voi lähettää postitse osoitteella: 

xxx xxx 

Txxx x xx

xxxxx xxx

Saan kyseisestä osoitteesta tiedon saapuneille lähetyksille varmimmin.

tai materiaalit sähköisenä sähköpostitse herttuan@suomi24.fi ja yhteydenotot tähän samaan osoitteeseen, koska en omista vakituista puhelinliittymää.

Terveisin,

Marko A. 

6. toukokuuta 2015 kello 14:54 Sxx Jxx POL kirjoitti: 

Tervehdys!

 Mieluiten haluaisin tavata sinut henkilökohtaisesti tämän asian vuoksi. Mikäli se on mahdotonta tarvitsisin postiosoitteen, johon voin lähettää sinulle postia ja tietäisin postin tulleen perille.

 terveisin yk Jxx Sxx L-U PL / Espoo ppa lupavalvonta puh 02954130xx

 


---------- Alkuperäinen viesti ----------
From: Marko Autio
To: Sxxx Jxxx POL
Date: 30. huhtikuuta 2015 at 16:11
Subject: Re: Yhteydenottoppyyntö!

Hei,

Valitettavasti minulla ei ole nyt vakituista puhelinliittymää käytössäni.

Käyttelen väliaikaisia R-kioskilta saatavia sim-kortteja joiden numeroita ei ole järkeä kummemmin jaella. Hoitaisinkin asiani jatkossa näin sähköpostitse tai tarvittaessa suoraan asioimisella.

Mahdollinen yksi numero voi olla entinen työnantajani kautta käyttämäni 040 352 8065, tämä liittymä ollee jo suljettu työnantajani sitä hallinnoidessa.

Tilanne on se että en saanut lupaa palata työpaikalleni ja aloitan oikeustoimet työnantajaani vastaan. Ilmoitin tämän myös poliisipartiolle heidän hakiessa aseet. 

Aseet haettiin pois (3kpl), sekalaisella ilmoituksella. En saanut aseita hakiessanne mitään paperia asiasta, jälkikäteen kylläkin sähköpostiini tiedon ja menettely tapanne tiedoitteet eri tilanteissa lainkohtineen. Mielestäni tässä sähköpostin tiedossa ei ollut mainintaa suorittamanne toimenpiteen perusteista tai lainkohtaa poisotolle tai siitä, miten voin asiasta valittaa.

Toimitin lisäksi heti seuraavana aamuna yhden aseen xxx poliisilaitokselle, aseen ollessa toisella asunollani, odottamassa ratakäyntiä.  

Poliisipartio 664 uhkasi minua etälamauttimella, turvatakseen tilannetta. Pyydänkin toimittamaan kopion poliisien laatimasta raportista tiedokseni tähän sähköpostiin. Tiedän jo nyt että raportti on laadittu mahdollisesti vastoin todellisia tapahtumia. Tämä olettamus partion puheisiin viitaten... Pyydän saada tiedokseni myös poliisipartion kavereiden nimet. He nimet jo ilmoittivatkin (vain sukunimet). Mutta niin että en saanut niitä kirjattua ylös, toisen sukunimen ollessa ilmeisesti ulkolainen. 

Poliisipartio toimi asiallisesti ja halusinkin ilmoituksillani ja toiminnallani välittää mielipiteeni tehtävästä jota he suorittivat, mielestäni siihen järkevään rajaan asti, jonka katsoin olleen tilanteessa mahdollisuuksien rajoissa.

Haluaisinkin tietää, mihin arvioon toimenne perustuvat?

Jos minusta on mahdollisesti annettu väärä lausuma tai lausumia, haluan tietää perusteen kaikkinensa, joten voin harkita oikeustoimia tässäkin asiassa.

Aseiden lupapapereita en ole vielä löytänyt, ja jos löydän, hävitän ne ja tilaan tarvittaessa uudet.

Ilmeisesti omaisuuttani on jo ulosmitattu hyvän matkaa, jos aseet ovat menetetyt, tullaan asiaa arvioimaan myöhemmin oikeudessa, koska katson että olen joutunut työpaikallani työpaikkakiusaamisen alle ja oikeudessa selvitettävien asioiden lista on pitkä.

Valitettavasti näyttää myös siltä että, olen joutunut laajemmankin epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi. Näistä eri yhteyksissä havaitsemistani tapauksista minulla on selvää näyttöä, ja julkistan asioiden etenemistä julkisella nettisivustollani. Nettisivustoani ei tule "säikähtää", sillä pyrin tuomaan asioite asiin siinä valossa miltä tilanne kannaltani näyttää, sekä arvioimaan niitä mahdollisia syitä, miksi tilanne kehityy kannaltani sekä myös monien muiden kannalta epäedulliseen suuntaan.

Toivoisinkin että jos toiminnassani huomataan jotain poikkeavaa tai arvioidaan että se ei ole laillista, niin siitä ilmoitetaan, olen jättänyt tarvittavat yhteystiedot.

Tämäkin sähköposti julkaistaan sivustollani, tosin henkilötiedot suojaten.

Jos on kuulustelun tarvetta, savun kuulusteluun vain asianajajan kanssa.

Tällä hetkellä minulla ei ole rahavaroja liikkua yhtään minnekkään, joten otattehan sen huomioon. Myöskään kirjepostiani minulla ei ole nyt mahdollisuutta seurata.

Tarvittaessa tämän sähköpostiosoitteeni voi antaa eteenpäin, jos katsot että kyseisen henkilö sitä tarvitsee.

herttuan@suomi24.fi

Tässä nettisivusto, jolla informoin asioista kiinnostuneita. Sivusto toimii myös alustana oikeustoimiin liittyen.

http://suomenetu.kotisivukone.com/93 

Terveisin,

Marko Autio

4.5.2015

Soitto 2.

Alkuvuosi 2015

xxx poliisiasemalta tuli (taas) soitto äitini puhelimeen,

Espoon poliisi ilmoitti äidilleni että aseeni on otettu minulta pois, (eteläsuomen asunnoltani) ja yksi aseistani olisi vielä pohjanmaan asunnollani. Ja oli sovittu että partio noutasi viimeisen aseeni asunnosta jossa äitini on vuokralla. Olinkin yöllä ajanut t a k a i s i n pohjanmaalle jotta äitini ei tarvitse koskea asesiini tai hoitaa asiaa, hänen ollessa sairas. Halusin hoitaa myös tietyt toimet ennen aseen luovutusta poliisin haltuun. (en niitä nyt tässä mainitse, mutta rata-ampujat voivat mahdollisesti hoksia) Pyysinkin puhelimen äidiltäni ja sovin poliisin kanssa että vien aseen xxx poliisiasemalle itse. Näin toimin.  

30. huhtikuuta 2015 kello 13:30 Sxxx Jxxx POL kirjoitti: 

Tavoittelen Marko-Tapio Autiota ampuma-aselupa-asiassa. Tiedossamme oleva puhelinnumero ei ole käytössä.

 

Ottaisitteko ystävällisesti puhelimitse yhteyttä. Olen töissä ma 4.5. klo 12.00-16.00, ti 5.5 klo 8.30-16.00, ke 6.5. klo 8.30-16 ja to 7.5 klo 8-16

 

terveisin

 

********************

Jxxx Sxxx, ylikonstaapeli

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Espoon pääpoliisiasema

Lupavalvonta

puh 0295 4130xx

 

jxxx.sxxx@poliisi.fi