Oikeus 2016

Tässä osiossa voit seurata tekemieni rikosilmoitusten etenemistä pääpiirteittäin. Sekä minua vastaan tehtyjen ilmoitusten ja rikosilmoitusten etenemistä.

Tässä osiossa näet kaikki meneillään olevat tapaukset.

Tarkemmat sisällöt näet tapauksittain avaamalla vasemmasta palkista "Oikeus" tai "Oikeus 2016" -osion alasivuja.

Tekemäni rikosilmoitukset

Katson että olen joutunut suunnitelmallisen "ajojahdin" kohteeksi. (Olen nyt selvitellyt taustoja ja julkaisen tästä aiheesta erillisen tiedotteen.)

Tästä syystä teen rikosilmoitukset kaikista havaitsemistani epäkohdista, jotta asioihin saadaan selvyyttä ja läpinäkyvyyttä.

Tulossa vielä lisää rikosilmoituksia ja asioiden "käänteitä".


Ollessasi asianajaja ja haluat vaikuttaa näihin tapauksiin, niin otathan yhteyttä.

sähköpostilla:

suomenetu@suomi24.fi

facebook:

https://www.facebook.com/marco.autio

Tapahtumien seuranta (päiväkirja)

Kuvaus miten riitaisuudet alkoivat ja miten asioiden selvittely etenee.31.8.2016

Lisätty kohta 80.

Poliisin henkilörekisterin lokitietojen tarkistaminen.

7.6.2016

Päivitetty kohta 17.

Lisätty rikosilmoitukset kohtiin 23, 24, 25, 26

6.6.2016

Lisätty kohtaan 71. dokumentteja

25.5.2016

Lisätty kohtaan 60. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus. Tuomio 17.11.2016

Lisätty kohtaan 60. Tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden päätökseen ja muutoksen haku Hovioikeudelta

24.5.2016

Lisätty kohtaan 60. Turun hovioikeuden päätös.

21.5.2016

Lisätty kohtaan 70. käräjäoikeuden tuomio

3.5.2016

Päivitetty -Oikeus sivua

1.5.2016

Luotu uusi sivupohja -Oikeus 2016

19.2.2016

Päivitetty valtakunnansyyttäjänviraston päätös (poliisien osalta) kohtaan 17.

Kuulustelupöytäkirja 22.2.2015 TPI, kohtaan 1.

16.2.2016

Lisätty Tutkinnan päätös, kohtiin 8, 9 ja 10

11.2.2016

Lisätty Valtakunnansyyttäjänviraston päätökset, kohtiin 12, 13A ja 13B

1.) Rikosilmoitus Kemikaalivanoista 1
Paikallista kemikaaliruiskutusta Olkiluodon yllä. Kuvanottohetkellä havaittu kolme eri konetta vanojen alueella.

Kuva otettu Siuntiosta Olkiluodon suuntaan, samaan aikaan vanat kuvattiin myös Salosta Olkiluodon suuntaan.

2.) Rikosilmoitus Kemikaalivanoista 2
Seurasin kemikaalien levitystä Helsingin ylle, muutamien vuosien ajan.

Ilmeisesti levitettävien kemikaalien ominaisuuksia mitattiin ja tutkittiin, alueella sijaitsevilla laitteistoilla.3.) Rikosilmoitus Vaisala Oyj:tä vastaan, Diacor Oy:n kirjaamat hoitokertomusmerkinnät
Liittyen kemikaalivanoihin, Vaisala Oyj on esittänyt väittämän että
esiintuomani olisi "huuhaata".

Lisäksi samassa yhteydessä on esitetty
väite että olen puhunut "sekavia ja pehmoisia", todettavissa Diacor Oy:n
kirjaamissa potilasmerkinnöissäni (alla).

Vaisala Oyj ei kuitenkaan ole suostunut kommentoimaan väitettään, useista tiedusteluistani huolimatta.

Tein asiassa rikosilmoituksen, jonka jo Haapajärven poliisi jätti tutkimatta! Haapajärven poliisi esiintyi asiassa tutkinnan johtajana ja selvitellessäni asiaa, tutkinnan johtaja olikin lopulta Oulussa.

(Tämä rikosilmoitus on nyt uusittu 1.6.2016 ja päivitän uuden rikosilmoituksen tiedot alle myöhemmin...)

Haapajärven poliisin tutkija/tutkinnanjohtajaksi ilmoittautunut henkilö, oli niputtanut kolme päätöstään eri asioissa samaan tutkintailmoitukseensa. Näin ollen edellämainittu "ensimmäinen" rikosilmoitus asiassa ei edennyt. Ilmeisesti tähän tulemaan vaikutti Oulun lupapäällikön "kanta" asiaan...

Pyysin myös lisäselvityksiä muissa asioissa liittyen eri tutkintojen etenemiseen. Yksi ilmoitus ei ollut edes kirjautunut järjestelmään
vaikka minulla on esittää ilmoitusnumero ja itse ilmoitus. Luvattiin toimittaa lisätietoja, joita ei toimitettu. Sain ilmoituksen että ko.
henkilö ei toimi asiassa jatkossa...Teen tässäkin asiassa rikosilmoituksen ja uusin aiemman rikosilmoitukseni.

(Tämänkin rikosilmoitus on nyt uusittu 1.6.2016 ja päivitän uuden rikosilmoituksen tiedot alle myöhemmin...)

Ote Diacor kirjaamasta potilastiedoistani, Marko Autio

4.) Rikosilmoitus Vaisala Oyj:n toimitusjohtajaa Kjell Forsen -vastaan. (Marko Aution laiton uhkaus yhteyteen)
Vaisala Oyj:n toimitusjohtaja Kjell Forsen on kertonut poliisikuulusteluissa minusta seuraavia asioita, joita katson asiassa tarkoituksellisesti kerrottavan väärän suuntaisesti, jotta asia ja asian hoitaminen edistyisi minulle epäedulliseen suuntaan.

Tämä toimintatyyli tulee jatkossakin käsittääkseni olemaan "vallalla" eri tahojen toiminnassa minua vastaan, jolloin voin tuoda esiin, mahdollisuuksien mukaan.

Jos näyttöni asiassa alkaa hiljalleen riittämään, sitä edelleenkin kertyessä, näyttäisi sille että vastaani suuntautuneen toiminnan taustalla on mahdollisesti laajempikin "ajojahti"? Tällöin mahdollisessa "jahdissa" mukanaolevat syyllistyvät törkeisiin rikkeisiin, joita pyrin näyttämään toteen tulevissa oikeudenkäynneissä, joiden aika alkaa olla seuraavaksi.


5.) Rikosilmoitus Vaisala Oyj:n Päivi Helena Aaltonen -vastaan. (Marko Aution laiton uhkaus yhteyteen)
Vaisala Oyj:n Päivi Helena Aaltonen on esittänyt väitteen poliisille tehdyn ilmoituksen yhteyteen, että olen kirjoittanut uhkaavia viestejä. Tätä väittämää on myös syyttäjä käyttänyt minua vastaan, minua syytettäessä facebook kirjoituksessani laittomasta uhkauksesta Vaisala Oyj:n toimitusjohtajaa Kjell Forsenia vastaan.

Katson että Aaltonen on syyllistynyt kunniani loukkaamiseen ja tein asiassa rikosilmoituksen. Tiedustellessani asian etenemistä, poliisi ei löytänyt rikosilmoitustani järjestelmästään.

Uusin rikosilmoituksen... Uusittu 1.6.2016, alempana, kohta 23.)

6.) Rikosilmoitus Vaisala Oyj:n Ari Meskanen -vastaan
Ari Meskanen kuvaa luonteeni muuttuneen harhaisaksi ja epävakaaksi. Siinä hän on osin oikeassa, koska aloin selvittämään miksi Vaisala Oyj ei kunnioita mm. työsopimusta ja työrauhaani. Mainitsin työrauhan puutteista myös esimiehelleni Aku Paanaselle, mutta hänen mukaansa tällainen ilmaisu ei ole "käytössä".

Lisäksi tekemäni havainnot vaativat mielestäni selvittelyä, koska esimerkiksi kemikaalien levittämiseen ilmakehään täytyy olla jokin merkittävä syy, kemikaaleja mahdollisesti levitettäessä.

Kokonaisuutena näyttääkin nyt siltä, että jatkaessani tietojen hankkimista ja asian selvittelyä myös vuosina 2015 ja 2016, on asioiden vaikeuttaminen jatkunut myös poliisin toimien osalta. Tämä viittaa osaltaan siihen että olen oikeassa ja asian eteenpäinviemistä on syytä jatkaa...

7.) Rikosilmoitus Vaisala Oyj:n Tomi Pietari -vastaan
Ylempi entinen Vaisala Oyj:n esimieheni Tomi Pietari on kommentoinut asiaansa kuulusteluissa.

Kuulustelupöytäkirjaan liittyen sitä pimitettiin minulta laittomasti ja asianajajanikin joutui puuttumaan asiaan. Tästä huolimatta kuulustelupöytäkirjaa ei minulle luovutettu. Tein asiassa rikosilmoituksen ja altakunnansyyttäjänvirasto ei löytänyt asiassa huomautettavaa.

Joten teen uuden rikosilmoituksen sekä haastan jo rikosilmoituksessa mainitun Oulun lupapäällikön käräjille, useasta rikkeestä.

Oulun poliisi toimitti vihdoin ko. kuulustelupöytäkirjan tiedokseni.

Asiassa rikosilmoitukseni on käsittääkseni toimittu nyt väärin myös valtakunnansyyttäjänviraston taholta, riippuen siitä informaatiosta mitä Oulun poliisin toimista on heille arvioitavaksi toimitettu.

8.) Rikosilmoitus Diacor Oy:n työterveyshoitajaa Piia Mäkelä -vastaan
Diacor Oy:n Piia Mäkelä on ilmaissut väärää tietoa liityen lääkärin kanssa käymääni keskusteluun. Hän tietää kertoa jopa jonkinlaisen sopimuksen syntyneen ja on välittänyt tiedon eteenpäin. Hän toimi asiassa Vaisala Oyj:n työterveyshenkilönä.

Teen asiassa muistutuksen Diacor Oy:lle ja kantelun aluehallintovirastolle ja Valviralle. Tämän jälkeen lisäksi rikosilmoituksen saatujen selvitysten perusteella Diacor Oy:tä vastaan.

Asian ollessa käsitelty em. tahoilla, vaadin lopuksi potilastietomerkintöjeni oikaisua, niiltäosin kuin asiaa on selvitetty.
9.) Rikosilmoitus Diacor Oy:n lääkäriä Julius Lagus -vastaan
Diacor Oy:n lääkäri Julius Lagus on kirjannut sellaisia väittämiä potilastietoihini, joilla katsoakseni pyritään luomaan väärää kuvaa hoitotarpeesta tai keskustelujemme sisällöstä.

Teen asiassa muistutuksen Diacor Oy:lle ja kantelun aluehallintovirastolle ja Valviralle. Tämän jälkeen lisäksi rikosilmoituksen saatujen selvitysten perusteella Diacor Oy:tä vastaan.

Asian ollessa käsitelty em. tahoilla, vaadin lopuksi potilastietomerkintöjeni oikaisua, niiltäosin kuin asiaa on selvitetty.

10.) Rikosilmoitus Diacor Oy:n lääkäriä Pertti Toikkanen -vastaan
Pyysin työterveyskäynnilläni salaamaan potilastietoni. Sainkin allekirjoitetun lomakkeen jossa asia ilmaistaan. Luulin että potilastietoni ovat nyt suojatut ja niiden katseluoikeus on rajattu. Näin ei kumminkaan ollut vaan allekirjoitettu lomake oli mielestäni erikoinen tapa hoitaa asiaa.

Näyttää sille että potilastietojen salauksen yhteydessä käytetään kiertotietä eli asiakkaan ilmoittaessa että haluaa salata tietojaan rajoittamalla katseluoikeuksia, kirjataan tällainen "halu" ylös, mutta käytännössä tilanne on ennallaan, eli tietojen saatavuutta ei ole rajoitettu.

Näin toimien, potilaan oikeudet vaarantuvat ja toiminta osoittaa ko. lääkäriaseman tai toimijan epäluotettavuuden tai osaamattomuuden.

Teen asiassa muistutuksen Diacor Oy:lle ja kantelun aluehallintovirastolle ja Valviralle. Tämän jälkeen lisäksi rikosilmoituksen saatujen selvitysten perusteella Diacor Oy:tä vastaan.

Asian ollessa käsitelty em. tahoilla, vaadin lopuksi potilastietomerkintöjeni oikaisua, niiltäosin kuin asiaa on selvitetty.

11.) Rikosilmoitus Diacor Oy:n lääkäriä Olli Kymäläinen -vastaan
Diacor Oy:n psykiatri Olli Kymäläinen on tehnyt puutteellisen merkinnän potilastietoihini. Ko. tieto on merkittävä osana oikeustoimia, joten tilanteessa ollee toimittu tietoisesti niin, että asiassa aiheutuu haittaa potilaalle ja asian selvittäminen oleellisesti vaikeutuu.

Teen asiassa muistutuksen Diacor Oy:lle ja kantelun aluehallintovirastolle ja Valviralle. Tämän jälkeen lisäksi rikosilmoituksen saatujen selvitysten perusteella Diacor Oy:tä vastaan.

Asian ollessa käsitelty em. tahoilla, vaadin lopuksi potilastietomerkintöjeni oikaisua, niiltäosin kuin asiaa on selvitetty.

12.) Rikosilmoitus Poliisia - ylikomisario Juha Rosendahl -vastaan. (Espoo)
Espoon poliisi Juha Rosendahl on ilmoittanut mahdollisesti toisen kotonani käyneen kenttäpoliisin tiedot väärin.

Lisäksi kenttäpoliisien tekemään raporttiin on kirjattu vääriä ja paikkaansapitämättömiä tietoja.

Lisäksi teen rikosilmoitiksen hallussaan olleiden tietojen luovuttamatta jättämisestä, niitä useasti pyydettäessä, ja perustelleensa asiaa valheellisesti.

Haastan poliiseja asiassa käräjille, koska valtakunnansyyttäjänvirasto ei löytänyt asiassa huomautettavaa. On kumminkin melko varmaa, että todisteeni osoittavat myös valtakunnansyyttäjänviraston toimineen tässäkin asiassa tarkoituksella väärin.

13A.) Rikosilmoitus Poliisipartiota - Juha Jokisalo (ja "David Pax") -vastaan. (Espoo)
Kenttäpoliisien tekemään raporttiin on kirjattu vääriä ja paikkaansapitämättömiä tietoja.

13B.) Rikosilmoitus Poliisipartiota - "David Pax" (ja Juha Jokisalo) -vastaan. (Espoo)
Kenttäpoliisien tekemään raporttiin on kirjattu vääriä ja paikkaansapitämättömiä tietoja.

Lisäksi David Pax nimistä poliisia ei olle olemassakaan...

14.) Rikosilmoitus Poliisia - ylikomisario Risto Viippola -vastaan. (Oulu)
On nyt toiminut monin kohdin vastoin lakia. Ollut jo esteellinen asioissani, häneen kohdistuessa rikosilmoitukseni.

Valtakunnansyyttäjä sekoilee lisäksi päätöksessään, mikä osoittanee asian vakavuuden ja kiertelyn.


Teen uusia rikosilmoituksia ja haastan suoraan käräjille.

Kyseessä Oulun poliisin lupapäällikkö, jäämässä pian eläkkeelle?

15.) Rikosilmoitus Haapajärven ulosottoviraston esittämään vaateeseen liittyen
Minulta vaadittiin allekirjoittamaan asiakirja. Mielestäni tällaista vaadetta ei voi kukaan eikä milloinkaan vaatia, missään yhteydessä.

Tein itsestäni rikosilmoituksen, lisäksi kyseessä laiton vaade joka on kirjattu vaatimuksena lakiin. Vaatimus toistettiin useita kertoja, joten katson että myös vaatimus allekirjoituksesta ja lain valvominen on nyt laiminlyöty allekirjoitusta vaatineen tahon toimesta.

Ei tutkita poliisin toimesta, joten asia etenee toimestani seuraavaksi käräjille.


Tällaiset lainkohdat ovat ihmisarvoa alentavia. Lisäksi samassa yhteydessä uhattiin poliisin toimilla, ellen saavu paikalle allekirjoituksineni.

16.) Rikosilmoitus päivystysluonteisen varalla-olokorvauksen paikallisesesta sopimisesta ja töiden keskeyttämisestä sekä töihinpaluun estämisestä.
Etenee toukokuussa käräjäoikeuteen asianajajani toimesta.

17.) Rikosilmoitus Vaisala Oyj:n Kjell Forsen -vastaan
Vaisala Oyj:n toimitusjohtaja Kjell Forsen on mm. ilmaissut tiedossan olevan potilastietojani, kertomalla että en ole ottanut tarjottua hoitoa vastaan.

Olen selvitellyt nyt asiaa ja Diacor Oy:n potilastiedoista vastaava henkilö on ilmoittanut että Diacor Oy ei ole luovuttanut potilastietojani mainitussa merkityksessä tai yhteydessä. Myös valtakunnansyyttäjänvirasto on tutkinut asian osaltaan ja poliisi ei ole tutkinnan yhteydessä luovuttanut ko. tietoja. Näin ollen Kjell Forsen on hankkinut potilastiedot laittomasti tai hän viittaa potilastietoihin jotka on keksinyt omasta päästään.

Myös Vaisala Oyj:n ylempi esimieheni Tomi Pietari ja työntekijä Ari Meskanen ovat poliisin dokumenteissa tuoneet esiin tietävänsä potilastietojani, joita heillä ei pitäisi olla tiedossaan tai kommentoitavanaan.

Kjell Forsen on lisäksi vaatinut kertomiensa potilastietojeni yhteydessä hoitoon saattamistani.

18.) Rikosilmoitus Diacor Oy -vastaan
Katson että potilaan oikeudet vaarantuvat ja toiminta osoittaa ko. lääkäriaseman tai toimijan epäluotettavuuden tai osaamattomuuden.

Teen asiassa muistutuksen Diacor Oy:lle ja kantelun aluehallintovirastolle ja Valviralle.

Tämän jälkeen lisäksi rikosilmoituksen saatujen selvitysten perusteella Diacor Oy:tä vastaan.

Asian ollessa käsitelty em. tahoilla, vaadin lopuksi potilastietomerkintöjeni oikaisua, niiltäosin kuin asiaa on selvitetty.

19.) Rikosilmoitus Isännöitsijää Reijo Saviluoto -vastaan. (Ylivieska)
Tein rikosilmoituksen jota Haapajärven poliisi tuki ja oli yhteydessä Saviluotoon. Saviluoto antoi kumminkin vääriä tietoja ja poliisi lopetti tutkinnan. Antaessani poliisille kyseiset oikeat tiedot, poliisi ei jatkanut tutkintaa.

Teen poliisin toimista rikosilmoituksen ja harkitsen asiassa lisätoimia.


20.) Rikosilmoitus FB -viestien poistoon ja ryhmästä sulkemiseen. (Kemikaalivanat aiheena, Pyhäjoki
Rikosilmoitus jätetty facebookin "Ei ydinvoimaa Pyhäjoelle" -ryhmästä poistamisen vuoksi.

Facebookryhmässä jossa vastustetaan ydinvoimaa, ei näköjään saa tuoda ilmi ydinvoimaloiden radioaktiivisia säteilypäästöjä, joita kulkeutuu mm. voimalan päästöpiipusta ilmakehään.

Onhan ydinvoima "saasteetonta" ja ministeritkin näin väärää tietoa jakavat?

Selvitysteni mukaan ydinvoima on erittäin saastuttavaa ja aiheuttaa mm. merkittäviä haittoja ja muutoksia ihmisille, ekosysteemille ja ilmakehällemme.

Näin ollen ihmettelen, että aktiivinen ydinvoimaa vastustava ryhmä, ei kestä julkistaa tietojani? Julkaisujeni yhteyteen virinnet keskustelut on myös poistettu joukaisun ohessa ja loukattu käsittääkseni myös näin keskusteluun osallistuneiden ryhmäläisten oikeuksia.

Etenee käräjille...

facebook ryhmästä erottaminen saattaa loukata sananvapautta ja tekijänoikeuksia.

Toimiessasi ylläpitäjänä facebook -ryhmässä, on hyvä tiedostaa että facebookin ohjeistusta ja sääntöjä tulee noudattaa sekä suomen lakia
kunnioittaa. Myös ryhmäläisten tulee toimia hyvää viestintätapaa noudattaen, lainsäädännön päivittyessä ja seuratessa rinnalla.

21.) Rikosilmoitus Pekka Oja -vastaan. (Nivala
Sukulaismies ja Nivalan OPKK vedättivät perinnönjaossa. Asia etenee...

22.) Rikosilmoitus Nivalan osuuspankki - vastaan
Nivalan OPKK ja sukulaismies vedättivät perinnönjaossa.

23.) Rikosilmoitus-2 Vaisala Oyj:n Päivi Helena Aaltonen -vastaan.

(Marko Aution laiton uhkaus yhteyteen)


Vaisala Oyj:n Päivi Helena Aaltonen on esittänyt väitteen poliisille tehdyn ilmoituksen yhteyteen, että olen kirjoittanut uhkaavia viestejä.

Tätä väittämää on myös syyttäjä käyttänyt minua vastaan, minua syytettäessä facebook kirjoituksessani laittomasta uhkauksesta Vaisala Oyj:n toimitusjohtajaa Kjell Forsenia vastaan.

Katson että Aaltonen on syyllistynyt kunniani loukkaamiseen ja tein asiassa uuden rikosilmoituksen, koska poliisin järjestelmä kadotti aiemman asiassa tekemäni rikosilmoituksen.

Poliisin rikosilmoitusjärjestelmän luotettavuuden selvittely on nyt osaltani alkanut. Toistaiseksi poliisi on vastannut "hitaasti" tiedusteluihini asiassa.

24.) Rikosilmoitus Vaisala Oyj:tä vastaan

Diacor Oy:n kirjaamat hoitokertomusmerkinnät

Liittyen kemikaalivanoihin, Vaisala Oyj on esittänyt väittämän että
esiintuomani olisi "huuhaata".

Lisäksi samassa yhteydessä on esitetty väite että olen puhunut "sekavia ja pehmoisia", todettavissa Diacor Oy:n kirjaamissa potilasmerkinnöissäni.

Vaisala Oyj ei kuitenkaan ole suostunut juurikaan kommentoimaan väitettään, useista tiedusteluistani huolimatta.

Tein asiassa jo rikosilmoituksen, jonka jo Haapajärven poliisi jätti tutkimatta!

Haapajärven poliisi esiintyi asiassa tutkinnan johtajana ja selvitellessäni asiaa, tutkinnan johtaja olikin lopulta Oulussa.

Ohessa Uusittu rikosilmoitus, jätetty 1.6.2016

Aiemman rikosilmoitukseni tiedot löytyvät kohdasta 3.

25.) Rikosilmoitus Vaisala Oyj Ari Meskanen -vastaan.


Yksityisyyden piiriin katsottavien tietojen kerääminen ja käyttö


Yksityisyyden piiriin katsottavien tietojen mahdollinen laiton tallentaminen.

Yksityisyyden piiriin katsottavien tietojen käyttö.

Mahdollinen rekisterin käyttö - ja ylläpitorikkomus.

26.) Rikosilmoitus Vaisala Oyj -vastaan


Rekisteritietojen luovutusvelvollisuus pyydettäessä


Rekisteritietoihin liittyvien asioiden tarkastusoikeuden evääminen, koska yhteydenottoihini ei vastata asiassa.

Yksityisyyden piiriin katsottavien tietojen mahdollinen laiton tallentaminen.

Yksityisyyden piiriin katsottavien tietojen käyttö.

Mahdollinen rekisterin käyttö - ja ylläpitorikkomus.

Marko Autio -vastaan tehdyt tutkintailmoitukset

50.) Tutkintailmoitus 5530/S/201835/15 Jättäjä Ari Meskanen Vaisala Oyj (Espoon POL)
Uhkailua vaiko omien oikeuksien puolustamista...

Vaisala Oyj jätti puoli vuotta irtisanoutumiseni jälkeen poliisille ilmoituksensa...

Poliisi pyysi mm. vääristetyt potilastietoni josta aiheutui vaaratilanne sekä poliisille että minulle heidän hakiessaan aseeni pois ja uhatessa etälamauttimella.

Koska asiaa edelleen vääristellään ja vaikeutetaan, on syytä epäillä että taustalla on suunnitelmallinen ja totuttu tapa toimia kansalaista vastaan?

51.) Tutkintailmoitus 5770/S/5607/15 (Risto Viippola, Oulu PO)
Olen koettanut puolustautua asiassa kuin vain mahdollista, jolloin asian käsittely venyy.

Poliisikin on jo ollut esteellinen toimissaan, tehdessäni rikosilmoituksia heidän toimistaan. Asiassa kyllä saadaan selvyys lopulta...

Marko Autio -vastaan tehdyt rikosilmoitukset

60.) Rikosilmoitus 5530/R/17452/15, kantaja Kjell Forsen, Vaisala Oyj tj.
Asiassa annettu käräjäoikeuden päätös. Koska poliisi on toiminut asiassa väärin ja ei ole toimittanut kaikkia tietoja, jotka ovat minulle julkisoikeudellisia, valitin asiassa koska en aiemmin kyennyt puolustamaan itseäni vajavaisin dokumentein.

Käräjäoikeus hyväksyi esittämäni syyn mutta myöhemmin käytti samaa lainkohtaa hylkäävään kantaansa...

Asiassa haettu valituslupaa nyt hovioikeuteen.

Hovioikeuden päätös saatu ja koska hovi ei käsittele asiaa, haen valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Tähän hakemukseen yhdistän kaikki käynnissäolevat asiat jotka katson liittyvän tapaukseen. Tulossa myös lisää "tapauksia", koska vastustusta näyttää riittävän nyt joka viranomaistaholta.

Ulosottoviraston yhteydenotot ja tehdyt selvitykset

70.) Käräjäoikeuden toimittamat velkomusasiat

Fortum Oyj - Sähkölasku


Koska työsuhteeni loppui epämääräisiin kommentteihin ja töihinpaluuni estettiin, on palkkatuloni nollautuneet.

Olen joutunut tyhjentämään sijoitusasuntoni omaan käyttööni ja lopettamaan siinä olleen vuokrasopimuksen.

Tässä fortum Oyj karhuaa saataviaan ja olen ollut jo vuoden sähköittä. Myös omakotitaloni Siuntiossa kärsi vakavia vaurioita, menneen talven pakkasissa.

71.) Käräjäoikeuden toimittamat velkomusasiat


Handelsbanken - Talolaina


80.) Poliisin henkilötietojärjestelmään kirjattujen lokitietojen tarkistaminen


Poliisi esikunta. Helsinki


Väärinkäytöstä epäillään. Poliisi ei toistaiseksi toimita lokitietoja.

www.suomenetu.com

Sähköposti
suomenetu@suomi24.fi

puh:
+358 (0)46 6131 657 (Marko Autio)
Jätäthän viestin jos en vastaa...


Tukeminen:

http://www.suomenetu.com/30


Liittyminen :

Toivoisin että liityt mukaan www.suomenetu.com sivuston toimintaan

Suomenetu.com -postituslistalle http://www.suomenetu.com/postituslista.html?join=noaddrfacebook -ylläpitämäni yhmät:


Marko Autio
https://www.facebook.com/marco.autio

(Osa ryhmistä näkyvissä, osa salaisia, liittymällä kaverikseni, hyväksyn mukaan salaisiin ryhmiin.)


Linkkejä: